1. Vaihemaakuntakaava

Päivitetty

Hämeen maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2023 käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen. Päätöksen mukaan maakuntakaava laaditaan kaikki Kanta-Hämeen kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa Kanta-Hämeen maakuntakaavaa 2040. Vaihemaakuntakaavan sisältö määritetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Tämä sivu päivittyy vaihemaakuntakaavatyön edetessä.

Tältä sivulta löydät

 • Ajankohtaista vaihemaakuntakaavassa
 • Osallistumisen kannalta keskeiset valmisteluvaiheet
 • Vaihemaakuntakaavan aikataulu
 • Osalliset kaavaprosessissa
 • Vaihemaakuntakaavan suunnittelualue

Ajankohtaista vaihemaakuntakaavassa

9.4.–12.5.2024 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

OAS on nähtävillä Hämeen liiton toimistolla osoitteessa Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä sivun alareunassa löytyviin asiantuntijoihimme sopiaksesi tutustumisajan. OAS on nähtävillä myös tällä verkkosivulla, alempaa löytyvästä painikkeesta sekä Kanta-Hämeen kunnissa niiden omien käytäntöjen mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kerrotaan, mitä kaavassa on tarkoitus käsitellä, millaisia vaihtoehtoja tutkitaan ja miten sen vaikutuksia arvioidaan. Lisäksi siinä kerrotaan, ketkä ovat osallisia ja miten he saavat tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat esittää mielipiteitään suunnitelman sisällöstä. Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 1. vaihemaakuntakaavan OAS on julkisesti nähtävillä mielipiteiden ilmaisua ja lausuntojen antamista varten 9.4.–12.5.2024.

18.3.2024 Hämeen maakuntahallitus

Hämeen maakuntahallitus hyväksyi 18.3.2024 maakuntakaavan OASin laitettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 63 §, MRA 30 §).

27.11.2023 Hämeen maakuntavaltuuston käynnistämispäätös

Hämeen maakuntavaltuusto on kokouksessaan 27.11.2023 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (25 §, 27 §) maakuntakaavan laatimisen. Päätöksen mukaan maakuntakaava laaditaan kaikki Kanta-Hämeen kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa Kanta-Hämeen maakuntakaavaa 2040. Katso Hämeen maakuntavaltuuston pöytäkirja 27.11.2023 tästä (siirryt TWeb-sivustolle).

Osallistumisen kannalta keskeiset valmisteluvaiheet

Aikataulu vaihekaavan osallistumismahdollisuuksista
Kuvassa on taulukko osallistumismahdollisuuksista vaihemaakuntakaavan eri vaiheissa eri vuosina.

Aloitusvaihe

Maakuntahallitus käsittelee osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäville. Suunnitelmasta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja muut osalliset voivat esittää siitä  mielipiteensä. Nähtävilläolon jälkeen pidetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Maakuntahallitus käsittelee aloitusvaiheen palautteeseen laaditut vastineet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ajanjaksolla 9.4.–12.5.2024.

Valmistelu- eli luonnosvaihe

Järjestetään työneuvotteluja kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Maakuntahallitus käsittelee kaavaluonnoksen ja päättää asettaa sen nähtäville. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, ja kaikilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnoksesta. Kaavaluonnosta esitellään kunnittaisissa esittelytilaisuuksissa. Maakuntahallitus käsittelee vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin. Alustavan aikataulun mukaan kaavaluonnos olisi nähtävillä keväällä 2025.

Ehdotusvaihe

Kaavasta laaditaan viranomaisversio, josta pyydetään lausunnot. Järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. Maakuntahallitus käsittelee lausuntoihin laaditut vastineet sekä päivitetyn kaavaehdotuksen, ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville. Nähtävilläolon aikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotusta esitellään seuduittaisissa esittelytilaisuuksissa. Vastineet muistutuksiin käsitellään maakuntahallituksessa. Alustavan aikataulun mukaan kaavaehdotus olisi nähtävillä keväällä 2026.

Hyväksymisvaihe

Maakuntahallitus päättää viedä vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi. Maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan. Maakuntavaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Alustavan aikataulun mukaan maakuntavaltuusto hyväksyisi kaavan talvella 2026/2027.

Osalliset kaavoitusprosessissa

Osallisia Kanta-Hämeen kaavoitusprosessissa ovat muun muassa:

Maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin maakuntakaava saattaa huomattavasi vaikuttaa:

 • maakuntakaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat ja -haltijat
 • vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja laitokset henkilökuntineen
 • alueella työssä tai koulussa käyvät
 • alueen virkistyskäyttäjät
 • Kanta-Hämeen kunnat

Viranomaiset tai viranomaisluontoisia julkisia tehtäviä hoitavat yhtiöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:

 • Kanta-Hämeen naapurimaakunnat ja -kunnat sekä muut vaikutusalueen maakunnat
 • Ministeriöt: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionvarainministeriö, oikeusministeriö, ulkoministeriö
 • Puolustusvoimat: 2. logistiikkarykmentti, Suomen Erillisverkot oy
 • Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Oma-Häme, Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo, Väylävirasto, Traficom, TUKES, Museovirasto, Suomen metsäkeskus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Metsähallitus, Suomen riistakeskus

Yhteisöt, yritykset ja asiantuntijalaitokset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:

 • Finavia, Fingrid, Gasgrid, Elenia, Caruna
 • HS-vesi, Forssan vesihuoltoliikelaitos
 • Kiertokapula, Loimi-Hämeen Jätehuolto
 • Ilmatieteen laitos, Fintraffic, Digita, Neova
 • MTK Häme, metsänhoitoyhdistykset
 • luonnonsuojelujärjestöt, Sääksisäätiö
 • Hämeen Yrittäjät, Hämeen kauppakamari, Riihimäen – Hyvinkään kauppakamari
 • Hämeen Kylät
 • kansalaisjärjestöt sekä ammatti- ja etujärjestöt

Vaihemaakuntakaavan suunnittelualue

Kaava-alue kattaa alueellisesti kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa: Forssa, Janakkala, Jokioinen, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä.

Kuvassa on Kanta-Hämeen maakunnan kartta kuntarajoilla. Kartassa on merkittynä kuntien sijainnit.
Kuvassa on Kanta-Hämeen maakunnan kartta Suomessa ja poikkiviivalla osoitettuna maakuntakaavan laajempi vaikutusalue. Vaikutusalue ulottuu ympäröiviin maakuntiin.

Lisätietoja Hämeen liitossa antavat

Jyri Sarkkinen, kehittämisjohtaja, p. +358 50 523 1598
Paula Mustonen, maakuntainsinööri, p. +358 50 375 3218
Juuso Helander, liikenneasiantuntija, p. +358 46 922 6643

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)hame.fi