ERRIN-verkosto

Päivitetty

ERRIN-lyhenne tulee sanoista European Regions Research and Innovation Network, eli Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto. Olemme ERRINin jäsen oman Brysselin toimistomme, Häme EU Officen kautta, ja sen myötä myös kaikki kantahämäläiset toimijat, kehittäjät ja yritykset ovat osa ERRINiä ja voivat liittyä verkostotoimintaan.

ERRINissä on mukana noin 120 jäsenorganisaatiota tai -aluetta yli kahdestakymmenestä maasta. Verkoston toiminta on vahvasti ekosysteeminen, siinä tuodaan yhteen paikalliset ja alueelliset päätöksentekijät, yliopistot, korkeakoulut ja yksityinen sektori.

ERRINin neljä päätavoitetta ovat:

  • Tuoda alueellista näkökulmaa EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan ja ohjelmiin.
  • Luoda yhteyksiä ja helpottaa jäsenalueiden verkottumista toistensa, EU-instituutioiden ja muiden kumppaneiden kanssa.
  • Lisätä projektimahdollisuuksia ERRINin jäsenille.
  • Sijoittaa alueelliset kiinnostuksen ja kehittämisen kohteet tutkimus- ja innovaatiokenttään.

ERRIN tarjoaa jäsenilleen erilaisia palveluja:

Teemoittaiset työryhmät

Tarjolla on 13 temaattista työryhmää, joissa järjestetään infotilaisuuksia ja työpajoja hyvien käytänteiden jakamiseen ja projektien kehittämiseen liittyen. Tutustu tarkemmin: ERRIN Working Groups

EU-hankkeet

ERRIN tarjoaa kohdennettua tietoa tulevista EU-rahoitusohjelmista ja -hauista ja samalla tukea ja neuvontaa hankekonsortion rakentamiseen. Tutustu tarkemmin: ERRIN Project Process

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

ERRIN tekee edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa, tavoitteena vahvistaa alueellista ja paikallista ulottuvuutta ja osallisuutta EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Tutustu tarkemmin: ERRIN Reasearch & Innovation Policy

Yhteistyö

Euroopan unionin laajuisen yhteistyöverkoston avulla ERRINin jäsenet pääsevät oppimaan ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja toisensa kanssa, ja vaihtamaan osaamista ja tietoa tutkimuksen ja innovaation parissa. Tutustu tarkemmin: ERRIN Members

Tiedon jakaminen

ERRINin jäsenillä on pääsy intranettiin ja tietokantaan, josta löytyy esityksiä, dokumentaatioita, partnerihakumahdollisuuksia, ja paljon muuta.

Näkyvyys

ERRIN pyrkii vahvasti lisäämään jäsentensä näkyvyyttä tarjoten erilaisia mahdollisuuksia esitellä paikallisia ja alueellisia sidosryhmiä.

Kantahämäläinen toimija, näin pääset mukaan toimintaan

Luo itsellesi tunnukset ja profiili ERRINin verkkosivuilla. Valitse ERRIN Members-kohdassa Häme EU Office. Häme EU Officen johtaja Krista Taipale saa rekisteröitymisilmoituksen ja tarkastettuaan sen, hän hyväksyy jäsenyyden.

Jos tunnusten luomisessa on ongelmia tai sinulla on kysymyksiä ERRINiin liittyen, ota yhteyttä Kristaan: krista.taipale(a)hame.fi tai puh. +32 49 812 6000.