Päärata-yhteistyö

Päivitetty

Teemme vahvaa edunvalvontayhteistyötä eri toimijoiden kanssa sen eteen, että koko Suomen läpi kulkevan junarataa, eli päärataa, ja siihen liittyviä palveluita parannettaisiin. Yhteisenä tavoitteena on pääradan välityskyvyn parantaminen Helsingistä Lappiin saakka.

Suomen pääradan välityskyvyn parantaminen on edellytys koko valtakunnan raideliikennepalvelujen parantamiselle. Päärata Helsingin ja Tampereen välillä on eniten liikennöity rataosuus Suomessa matkamäärällisesti mitattuna. Kuljetetuilla tonneilla mitattunakin päärata on merkittävä ratayhteys.

Lisäksi päärata on keskeinen osa Suomen kasvukäytävää, joka on Suomen suurin yhtenäinen talous- ja työssäkäyntialue. Suomen kasvukäytävä ulottuu pääradan myötäisesti Helsingistä Kanta-Hämeen kautta Tampereelle ja edelleen Seinäjoelle.

Pääradan merkityksestä alueita yhdistävänä kokonaisuutena johtuen raideliikennettä tulee kehittää nimenomaan kuntakeskusten läpi kulkevalla nykyisellä pääradalla.

Helsinki-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere-ratayhteyden välityskyvyn lisääminen ja matka-ajan nopeuttaminen tuleekin toteuttaa Kanta-Hämeen lainvoimaisen maakuntakaavan mukaisesti nykyiseen ratakäytävään ja olemassa olevaan, toimivaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen.

Työtä pääradan parantamiseksi tehdään useilla eri tasoilla, joissa kaikissa korostuu eri toimijoiden yhteistyö ja yhteiset intressit tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teemme työtä koko pääratakokonaisuuden kattavassa Päärataryhmässä ja Päärata+ -kokoonapanolla, jossa meidän lisäksemme ovat mukana Länsi-Suomen maakunnat.

Helsinki-Tampere –rataosuuden ja pääradan palvelutason parantaminen ovat ratkaisevia tekijöitä maakuntamme saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja asukkaidemme työmatka- ja asiointiliikkumisen kannalta. Tätä työtä ei voi viivytellä.