Viranhaltijapäätökset

Päivitetty

Viranhaltijoidemme tekemät muutoksenhakukelpoiset päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntalain mukaisesti verkkosivuillamme. Viranhaltijapäätöksiä meillä Hämeen liitossa tekevät maakuntajohtaja ja yhteysjohtaja.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan verkkosivuillamme päätöksenteon jälkeen ja pidetään nähtävillä 21 päivän ajan. Muutoksenhakukelpoisista viranhaltijapäätöksistä saa tehdä oikaisuvaatimuksen asianosainen, Kanta-Hämeen kunta tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen kerrotaan päätöksessä.

Julkaisemme verkkosivuillamme myös maakuntajohtajan päätöksellä annetut lausunnot, jotka eivät ole muutoksenhakukelpoisia. Päätöksistä on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Viranhaltijapäätöksistä voi kysyä tarkemmin hallintopäälliköltämme, Marita Lähteenmäeltä. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.