Suomen päärata, Riihimäki, juna-asema, junaraiteet, junia, rakennuksia, tehdas, ilmakuva

Pääratahankkeet

Päivitetty

Nykyisen pääradan parantaminen on keskeinen kehittämistoimenpide Kanta-Hämeen maakunnan kannalta. Nykyisin lähes puolet Suomen rataverkolla liikennöivien matkustajajunien myöhästymisistä johtuu ratojen kunnosta ja kunnossapidosta.

Pääradan liikenne on ajoittain häiriöherkkää ja radanvarren seudulla on tarvetta junatarjonnan lisäämiseen. Nykyään rataosa on pääosin kaksiraiteinen. Ratakapasiteetin lisääminen on mahdollista toteuttaa lisäraideosuuksin ja liikennepaikkojen raidejärjestelyin. Ilman kapasiteetin lisäystä lähiliikenteen häiriöherkkyys kasvaa eikä Helsingin ja Riihimäen välistä lähiliikennejunien tarjontaa voida merkittävästi lisätä.

Pääradalla on sekä käynnissä olevia, että rahoitusta vailla olevia hankkeita. Osa hankkeista on ohjelmoitu myös Väyläviraston investointiohjelmassa seuraavalle kahdeksalle vuodelle. Hankkeiden tavoitteena on vähentää junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja parantaa täsmällisyyttä välityskyvyltään ongelmallisilla ratajaksoilla. Ne myös lisäävät mahdollisuuksia lisätä henkilöliikenteen junatarjontaa erityisesti pääradalla, sekä tarjoavat edellytyksiä kehittää Tampereen kautta kulkevaa kauko- ja lähijunatarjontaa sekä Helsingin ja Riihimäen välisen rataosan liikennettä.

Pääradan eri vaiheissa olevat hankkeet:

  • Pääradan Helsinki-Tampere -yhteysvälin peruskorjaustarve on 885 miljoonaa euroa. Hanke on väyläviraston investointiohjelmassa, jossa peruskorjaukselle on varattu rahoitusta vuoteen 2029 asti ja vuosille 2030–2032 yhteensä 300 miljoonaa euroa. Vuosittaiset rahoitustarpeet jatkuvat tämän jälkeen 2030-luvun loppuvuosille asti. Rataosuuden peruskorjauskohteiden ja toimenpiteiden lisäksi hankekokonaisuuteen sisältyy uusien junaliikenteen kohtauspaikkojen rakentaminen.
  • Pasila-Riihimäki kapasiteetin lisäämisen toinen vaihe sisältä mm. Kerava-Ainola ja Purola-Jokela väleille lisäraiteet. Liikennepaikkamuutoksia Keravalla, Kyrölässä ja Jokelassa sekä muutoksia siltoihin, turva- ja sähköratalaitteisiin ja melun torjuntaan. Lisäksi Keravalle rakennetaan Lahden oikoradan suunnan tavaraliikenneraide ja pääradan puolelle Tavaraliikenneraide Hyvinkää-Riihimäki välille. Hankkeen kustannusarvio on 273 miljoonaa euroa ja sen rahoitus on osoitettu osana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-sopimusta.
  • Pasila-Riihimäki -hankkeen 3. vaiheen tarkoituksena on täydentää aiempia vaiheita ja jatkaa lisäraiteiden rakentamista kapasiteetin lisäämiseksi Jokelasta Riihimäelle. Hanke sisältää kaksi Jokelan ja Riihimäen välistä lisäraidetta, mukaan lukien pääradan raiteet ylittävän sillan Hyvinkään pohjoispuolella. Hanke sisältyy Väylän investointiohjelmaan. Kustannusarvio on 300,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi eduskunta on vuoden 2021 lopulla uudelleen budjetoinut Helsinki-Tampere-välille pääradan kehittämisen suunnitteluun 8 miljoonaa euroa.

Helsinki-Tampere-rataosuuden ja pääradan palvelutason parantaminen ovat ratkaisevia tekijöitä maakuntamme saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja asukkaidemme työmatka- ja asiointiliikkumisen kannalta. Tätä työtä ei voi viivytellä.