Vaihemaakuntakaavan taustaselvitykset

Päivitetty

Hämeen maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2023 käynnistää vaihemaakuntakaavan laatimisen. Päätöksen mukaan maakuntakaava laaditaan kaikki Kanta-Hämeen kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa Kanta-Hämeen maakuntakaavaa 2040Vaihemaakuntakaavan sisältö määritetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Sivu päivittyy
Vaihemaakuntakaavan valmistelun tueksi laaditaan tai on laadittu ainakin seuraavat selvitykset: 

Kanta-Hämeen maakunnallinen tuulivoiman potentiaalin kartoitus 2022 (pdf) Lue lisää tuulivoimaselvityksestä sivuiltamme tästä linkistä.

Kanta-Hämeen uusiutuvan energian mahdollisuudet (2024) 

Vetytalouden mahdollisuudet Kanta-Hämeessä (2024) 

Aurinkovoiman innovatiiviset ratkaisut rakennetussa ympäristössä (2024) 

Valtatie 3 ekologiset yhteydet välillä Hämeenlinna – Hyvinkää (2024) 

Metsäkeskuksen bioterminaaliselvitys (2024) 

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta (2022)

BioKanta/Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä (2025), Hämeen ammattikorkeakoulu (siirryt HAMKin sivuille)

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maankäytön hiilinielut ja -varastot (2021)

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (2019)

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA2021)

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (2020)

Länsi-Suomen liikennestrategia (2020)

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma (2023)

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 (2021)

Kestävät matkaketjut (2023)

Kanta-Hämeen logistiikkaselvitys (2024)

Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko (2024)

Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon esisuunnitelma (2021)

Valtatie 2 kehittämisselvitys (2017)

Valtateiden 2 ja 9 parantaminen Humppilan kohdalla, aluevaraussuunnitelma (2020)

Valtatien 2 Torronsuon kohdan alikulku-/ylikulkujärjestelyt, toimenpideselvitys (2022)

Valtatie 10 kehittämisselvitys (2021)

Valtatie 10 ja Maantie 284, toimenpideselvitys (2022)

Valtatie 12 kehittämisselvitys Tampere-Lahti (2024)

Kantatie 54 kehittämisselvitys (2020)

Kantatie 54 parantaminen välillä välillä Kormu–Kuuloja, aluevaraussuunnitelma 2022

Turku–Toijala-junaliikenteen uusien asemapaikkojen kehittämissuunnitelma (2023)

Riihimäen liikennepaikan käyttöselvityksen päivitys (2022)

Alueidenkäytön kehityskuva (2024)

HEHKU – Hämeen elinvoiman ja hyvän asumisen verkostotyö (2023)

Houkuttelevat nykyasumisen konseptit Kanta-Hämeessä (2022)

Asumisen potentiaali historiallisissa ympäristöissä (2022)

Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia (2022)

Asumisen Häme-hanke (2021)

HÄSPI – Hämeen kuntien ilmastotyön spurtti (2022)

Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma (2024)

Kantaverkon kehittämissuunnitelma (2023)