Julkaistu

Blogi: Maakunnan liikennejärjestelmän kehittäminen on yhteistyötä

Juuso Helander, liikenneasiantuntija, Hämeen liitto

Viestinnässämme näkyy vahvasti etenkin liikenteen edunvalvonnan näkökulma, kuten pääradan kehittämiseen liittyvät aiheet. Hämeen liitto on kuitenkin keskeinen toimija myös maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Liikennejärjestelmän kehittämiseen kuuluvat kaikki liikenneväylät, eli tiet, rautatiet, vesiväylät, jalkakäytävät ja pyörätiet, sekä näihin liittyvät ohjaavat järjestelmät kuten liikennevalot.

Teemme laajaa yhteistyötä liikenteen kehittämiseksi maakunnan kuntien ja kauppakamareiden kanssa sekä Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten, Traficomin ja Väyläviraston kanssa. Tämän kokoonpanon mukainen Hämeen liiton luotsaama liikennejärjestelmätyöryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Työryhmä on ennen kaikkea tiedonvaihtokanava, jossa jaamme maakuntaa koskevia ajankohtaisia asioita ja eri toimijoiden kostamaa tietoa maakunnan liikennejärjestelmästä. Tunnistamme myös ajankohtaisia teemoja ja selvitystarpeita, joiden kehittäminen yhdessä olisi järkevää.

Painopisteenä kestävä liikkuminen

Tällä hetkellä etenemässä on kaksi selvitystä, joiden laadinnassa ovat vahvasti mukana Hämeen liitto, kunnat ja Uudenmaan ELY-keskus.

Vuoden alussa käynnistyneessä kestävät matkaketjut Kanta-Hämeessä-selvityksessä on tarkoituksena tunnistaa Kanta-Hämeen kestävät matkaketjut Forssan, Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduilla, seutujen välillä sekä maakunnan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen osalta.

Matkaketjuilla tarkoitetaan useammasta osasta koostuvien matkojen, kuten esimerkiksi pyörä- ja bussimatka tai bussi- ja junamatka, muodostamaa kokonaisuutta. Niiden tunnistamiseksi selvitetään tärkeimmät solmupisteet, eli pysäkit ja asemat.

Työn tuloksena muodostuu kokonaiskuva maakunnan keskeisimmistä matkaketjuista, lisäksi tunnistetaan käyttäjän kannalta keskeisimmät puutteet matkaketjuissa ja solmupisteissä. Ne voivat liittyä esimerkiksi liityntäpysäköintiin, kävelyn- ja pyöräilyn yhteyksiin, vaihtoihin tai pysäkin varusteluun.

Toinen, kestävän liikkumisen teemaa jatkava Kanta-Hämeen pääpyöräverkon kehittämiseen liittyvä selvitys on käynnistymässä kuluvan kevään aikana.  Työssä muodostetaan Kanta-Hämeen pyöräilyn tavoiteverkko ja tunnistetaan keskeisimmät yhteyspuutteet. Lisäksi työssä kiinnitetään huomioita pyöräverkon laatu- ja kunnossapitovaatimuksiin. Selvityksessä tutkitaan arkipyöräilyn ja pyörämatkailun tarpeita niin seudullisesta ja maakunnallisesta, kuin maakunnan rajat ylittävienkin pyörämatkojen osalta.

Tarkoitus on, että kehittämisen pyörät eivät pysähdy tämän jälkeenkään, sillä alustavia tarpeita on jo kartoitettu tulevalle syksylle – yhteistyössä.