Julkaistu

Blogi: Tulevaisuus rakennetaan yhteistyöllä

Olen saanut edustaa hämäläisiä vuodesta 2017 BSSSC:n hallituksessa, ja nyt jättäessäni tehtävän, hiukan pohdintaa menneestä ja tulevasta.

Monimutkaistuvassa ja keskinäisriippuvaisessa maailmassa yhteistyö on elossa olemisen edellytys.

Kukaan ei pärjää yksin; ihminen, yritys, kaupunki, maakunta tai valtio. Tulevaisuudessa merkitystä on yhä enemmän verkostoilla ja vuorovaikutuksella. Valta muuttaa muotoaan, demokratian olemus on muuttunut some-maailmassa nopeammaksi, ja sitäkin haastetaan.

Kuten Sitran megatrendeissä 2020 todetaan: ”Hämmennys vallankäytön muotona yleistyy. Tulevaisuuden kannalta oleellista on vähentää hämmennystä ja vastakkainasettelua ja samalla päättää yhdessä nopeista toimista yhteiskunnan uudistamiseksi.”

Siksi myös Hämeen liitto toimii yhä aktiivisemmin eri rooleissa, erilaisissa verkostoissa.

Itämeren alue on merkittävä yhteistyön alusta

Yksi pitkäaikaisimpia kansainvälisiä verkostojamme on Itämeren alueen maakuntien verkosto, eli BSSSC. Nimi tulee sanoista Baltic Sea States Subregional Co-operation.

Tavoitteena on ollut rakentaa yhteyksiä kumppaneihin, vaihtaa kokemuksia ja pysyä ajan tasalla missä mennään. On kiinnostavaa havaita kuinka samanlaisia ongelmat – ja toisaalta myös ratkaisut – ovat Puolassa, Saksassa, Liettuassa tai Norjassa, tai kuinka hyödyllistä on ihmetellä vaikkapa koronan vaikutuksia alueelliseen elinvoimaan, yhteistyöhön tai nuorten tilanteeseen.

BSSSC:n verkosto kattaa siis koko Suomen ja maakuntamme keskeiset lähialueet Itämeren yhteistyöalueella. EU:n Itämeri-strategia ja Interreg-ohjelma ovat merkittäviä kehittämisen ja hankkeiden rahoittamisen välineitä, joiden hyödyntämistä aktiivinen toiminta ja yhteistyö BSSS:ssä tukee. Uusi Vihreän kasvun ohjelma on yhdessä tehty kokonaisuus, jolla haetaan koronan jälkeistä kestävää kasvua, perustuen meidän omiin vahvuuksiin.

Nuoret ovat aktiivisesti mukana yhteistyössä

Nuorten mukana olo päätöksenteossa on ehkä parasta BSSSC:ssä. Hallituksessa on aina kaksi nuorten edustajaa, meidän Venla Hatakka jatkaa Hämeen edustajana kuluvan vuoden.

Järjestimme syksyn BSSSC:n konferenssissa yhdessä nuorten kanssa työpajan, jonka teemana oli muovista vapaa Itämeri. Kiertotalous, kestävä kasvu, sekä uudet liiketoiminnan muodot, jotka tästä syntyvät, ovat iso mahdollisuus myös hämäläisille yrityksille.

Työpajassa kuultiin kaksi yritystarinaa, jotka perustuvat muovin keräämiseen ja kierrätykseen, sekä tutkittua tietoa VTT:ltä muovittoman tulevaisuuden mahdollisuuksista. Nuorten paneeli, jossa Venla oli yhtenä mukana, kommentoi ja kävi keskustelua toivotusta tulevaisuudesta.

Valtamerissämme oleva muovi on yksi suurimmista ympäristöongelmista, joka vaikuttaa kaikkiin maailman meriin.

Voisiko Itämeri olla maailman ensimmäinen muoviton meri?

Mitä voimme tehdä yhdessä, mitä kaikki sidosryhmämme voisivat tehdä?

”Meidän on mentävä ilmeisen ja itsestään selvyyksien taakse”, totesi VTT:n professori Ari Harlin työpajassamme.

Meidän tulee keksiä uusia tapoja, korvata, kierrättää ja uudelleen käyttää muovia. Meidän on siis mietittävä, kuinka voimme muuttaa käyttäytymistämme. Kaikki sidosryhmämme on saatava tekemään työtä yhdessä, ja on skaalattava uudenlaisia hyvä yhteistyön tapoja.

Olimme yhtä mieltä siitä, että muoviton Itämeri on todellakin tavoittelemisen arvoinen päämäärä.

Nobody can do everything, but everyone can do something. Let’s work #together towards better future!