Julkaistu

EAKR-haku on auki 31.1.–1.3.2024

Etelä-Suomen Uudistuva ja osaava Suomi-ohjelman koordinaatioon kuuluvat maakuntien liitot ovat avanneet neljännen EAKR-haun ajalle 30.1.–1.3.2024. Kanta-Hämeessä Hämeen liiton myöntövaltuudesta hankkeita rahoitetaan tässä haussa enintään noin 3,1 miljoonalla eurolla.

Välittävänä toimielimenä ja koordinoivana liittona toimii Uudenmaan liitto ja Kanta-Hämeessä käsittelevänä liittona Hämeen liitto, joka valitsee rahoitettavat hankkeet.

Haussa haetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaisia hankkeita. Rahoitushaku avataan Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen rahoituskehyksistä. Kukin liitto määrittelee omalta osaltaan rahoitettavan toiminnan kohdentumisen, haun painopisteet ja hakuun avattavat ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet.

Hankkeita voi hakea alueellisina, ylimaakunnallisina tai ylialueellisina. Haussa korostuu ylimaakunnallinen toiminta ja tavoitteena on myös löytää useiden maakuntien yhteishankkeita, jotka edistävät suomalaisten osallistumista tärkeimpiin EU:n ohjelmiin.

Hakuilmoitus löytyy kokonaisuudessaan EURA2021-järjestelmästä tästä linkistä.

Haun painopisteet Kanta-Hämeessä

Hämeen liiton myöntövaltuudesta hankkeita rahoitetaan tässä haussa enintään noin 3,1 miljoonalla eurolla valtion talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa.

Toimintalinjalle 1 on käytettävissä noin 1,5 miljoonaa euroa ja toimintalinjalle 2 noin 1,6 miljoonaa euroa.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR päätti avata Kanta-Hämeen haussa seuraavat Etelä-Suomen Uudistuva ja osaava Suomi-ohjelman EAKR-toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet:

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi

 • Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen  
 • Erityistavoite 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi  

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi   

 • Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen   
 • Erityistavoite 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –palautuvuuden edistäminen   
 • Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 

Haussa toivotaan hanke-esityksiä muun muassa energiatehokkuustoimenpiteiden edistämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Hankkeet vauhdittavat yritysten ja muiden sidosryhmien muutosta kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä. Rahoitettavilta hankkeilta odotetaan myös monipuolista elinkeinokytkentää ja verkostotoimintaa, jolla on vahva elinkeinoelämän uudistumista vauhdittava aluekehittämisvaikutus.

Lisäksi tässä haetaan myös tutkimus- ja koulutussektorin ja elinkeinoelämän yhteistyötä edistävää ja alueen elinvoimaa tukevaa kehittämistä, sekä yhteen kokoavien verkostojen ja kokeiluympäristöjen vahvistamista.

Kaikkien hankkeiden pitää kohdistua Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelman painopisteisiin ja älykkään erikoistumisen kärkiin. Näitä ovat:

Maakuntaohjelman painopisteet

 1. Kestävän kasvun TKI
 2. Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus
 3. Kestävän kasvun infra

Älykkään erikoistumisen kärjet

 1. Luonnonvarat, kulutus ja materiaalikierrot kiertotalouden keskiössä
 2. Kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunta
 3. Älykkäät palvelut ja tuotantoprosessit uudistuvassa liiketoiminnassa
 4. Älykästä, vastuullista ja kestävää muotoilua

Katso Hämeen liiton rahoitusinfo-esitys (pdf)

Tutustu tästä Kestävän kasvun Häme 2022–2025-maakuntaohjelmaan (pdf)


Lisätietoja antavat Hämeen liiton asiantuntijat:

Marko Mälly, kehittämispäällikkö, puh. 050 575 2193

Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntija, puh. 050 305 2539

Sebastian Hovi, aluekehitysasiantuntija, puh. 050 563 7297 (19.2.2024 alkaen)