Päivitetty

Robotit, robotiikka ja tekoäly ovat tulevaisuuden arkea. Oletamme, että kaikilla ammattialoilla tullaan tarvitsemaan robotiikan perustietoja. Robotiikkaa olisikin tärkeää opettaa kaikille, ei vain teknologiaorientoituneille. Meillä Hämeessä löytyy huipputason osaamista juuri tähän, eli robotiikkaopetukseen.

Suomessa yleissivistävä koulutus on vahvalla pohjalla, ja kun tähän yhdistetään robotiikan osaaminen, syntyy merkittäviä tuloksia. Riihimäen kaupunki on panostanut vahvasti robotiikan opetukseen. Riihimäellä robotiikka nähdään tulevaisuuden yleissivistyksenä, ja siksi sitä opetetaan kaikille lapsille varhaiskasvatuksesta yläkouluun.

Opinnot ovat jo osana useita eri oppiaineita ja robotiikkaan perehdytään laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa. Robotiikan parissa työskennellessään oppilaat pyrkivät ratkomaan todellisia ongelmia ja heitä rohkaistaan luovaan, tutkivaan ja kokeilevaan ongelmanratkaisuprosessiin. Robotiikan opetuksen tavoitteena on rohkaista oppilaita tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin, ja ohjata heitä ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita.

Riihimäellä luodaan suunnitelmallisella robotiikkaopetuksella vankkaa pohjaa robotiikkakampuksen rakentamiselle, ja sitä kautta mahdollisuudelle kehittyä Suomen robotiikan pääkaupungiksi. Opetussuunnitelmiin ja opetuksen käytännön toteutukseen on käynyt tutustumassa useita kotimaisia ja ulkomaisia delegaatiota.