Päivitetty

Yritysten tarjoamat palvelut ovat kehittyneet digitalisaation luomien mahdollisuuksien myötä. Tämä kehitys on tuonut uutta liiketoimintaa myös meille Hämeeseen. Uusien teknologioiden avulla teollisten prosessien yhteyteen syntyy jatkuvasti kasvavaa liiketoimintaa, ja näitä palveluita maakuntamme yrityksissä tuotetaan myös ulkoimaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Sanalla Teollisuus 4.0 tarkoitetaan uutta teollista aikakautta, jossa työn tekemisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja ja teknologian kehityksen mukanaan tuomia toimintamalleja. Keskeisiä kehittämisen apuvälineitä ovat muun muassa erilaiset tietokoneohjelmistot sekä eri laitteiden ja järjestelmien keskinäisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen.

Tällä digitaalisuuden aikakaudella uudet palvelut perustuvat dataan, liiketoimintamallit saavat uusia muotoja ja tekemisessä hyödynnetään entistä useammin virtuaalimaailmaa.

Digitalisaatiolla on voimakas vaikutus erityisesti valmistavaan teollisuuteen, joka on meillä Kanta-Hämeessä yksi perinteisistä ja vahvoista toimialoista. Pohjoismaiden suurimman raakateräksen tuottajan SSAB:n ja HAMK Techin (entinen Ohutlevykeskus) välinen yhteistyö onkin vahvistanut alan osaamista maakunnassamme.

Monet valmistavan teollisuuden hankkeet ovat vieneet kehitystä eteenpäin myös pk-yrityksissä. Älykkäitä ratkaisuja sovelletaan muillakin aloilla kuten bio- ja kiertotaloudessa, hyvinvointipalveluissa, kaupan, liikenteen ja turvallisuuden aloilla sekä matkailussa ja rakentamisessa.

Lähitulevaisuudessa haasteenamme on juuri Teollisuus 4.0 –toimintamallien monipuolinen soveltaminen, 5G-verkon käyttöönotto, uusien ja ketterien toimintatapojen omaksuminen, älykkäiden antureiden hyödyntäminen sekä robotiikan ja automaation tuomat mahdollisuudet.

Liiketoimintaympäristömme kehittyvät yhä nopeammiksi ja ketterämmiksi. Muutokset uudistavat merkittävästi myös alueemme tutkimus- ja kehitystoimintaa ja innovaatioekosysteemi on kansainvälistynyt.