Maakunnallinen ilmastotyö

Päivitetty

Suomi tavoittelee ilmastopolitiikassaan hiilineutraalia yhteiskuntaa. Valtakunnallisesti tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80-95 % vuoden -90 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Me tartuimme Hämeessä toimeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja luonnonvarojen ylikuluttaminen ovat jokaisen valtion yhteisiä haasteita, ja näiden hidastaminen voi tapahtua ainoastaan yhteistyöllä. Kunnat, yritykset, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset toimivat yhä tehokkaammin Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustimme yhdessä Hämeen ELY-keskuksen kanssa maakunnallisen ilmastotoimikunnan, joka tukee, ohjaa ja koordinoi ilmastonmuutoksen hillitsemistyötä ja muutokseen sopeutumista meillä Hämeessä.

Kaupungeistamme Forssa ja Riihimäki ovat laatineet omaa ilmastotyötään varten resurssiviisaustiekartat, ja toteuttavat niihin kirjattuja toimenpiteitä, sekä ovat mukana erilaisissa ilmastotyön yhteistyöverkostoissa.

Hämeenlinnan kaupunki puolestaan käynnisti vuoden 2019 alussa Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman, jossa määritellään Hämeenlinnaan sopivat tavoitteet ja toimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Ilmastotoimikunnan jäseninä ovat:

 • Hämeen liitto
 • Hämeen ELY-keskus
 • Uudenmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue
 • Etelä-Suomen AVI
 • Kanta-Hämeen kunnat
 • Kanta-Hämeen maakunnallinen nuorisovaltuusto
 • Hämeen kauppakamari
 • Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
 • Hämeen Yrittäjät
 • Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Luonnonvarakeskus LUKE
 • Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema
 • MTK
 • ProAgria
 • Suomen metsäkeskus

Ilmastotoimikunnasta ja sen tehtävästä voi kysyä tarkemmin maakuntainsinööriltämme Paula Mustoselta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.