FI

Asumisen Häme

Päivitetty

Me hämäläiset asumme oivallisella sijainnilla pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun muodostamassa kasvu-Suomen keskiössä. Maakuntamme on tarpeeksi lähellä, mutta samaan aikaan olemme tarpeeksi kaukana – tarjolla on esimerkiksi monien toivomaa ihmisen mittakaavaista, luonnonläheistä ja jopa maaseutumaista asumistyyliä.

Asuinympäristöön vaikuttaminen on yksi tärkeimmistä asioista, joka meitä ihmisiä kiinnostaa. Asumista koskevat ratkaisut tehdään yhä selkeämmin yksilön ja kotitalouden elämänvaiheen ehdoilla. Päätöksiin vaikuttavat myös henkilökohtaiset arvot ja identiteetti.

Arvot ja elämäntavat erilaistuvat, jolloin tavanomaisten asumisen ratkaisujen rinnalla vahvistuu elämyksellisyys ja kokemukset.

Me Hämeen liitossa haluamme edistää monipuolisia mahdollisuuksia korkeatasoisen, ekologisesti laadukkaan, energiaratkaisuiltaan innovatiivisen, ja yhä useammin monipaikkaisen asumisen kehittämiselle.

Yhdessä kuntiemme ja muiden asumisen toimijoiden kanssa me hyödynnämme maakuntamme sijaintia, saavutettavuutta, kulttuuriympäristöjä ja luontoalueita kestävällä tavalla monipuolisen asumisen vetovoimatekijöinä.

Kilpailukyky ja vetovoimaisuus kasvavat, kun asuntojen uudisrakentamisessa, ja siihen verrattavassa peruskorjauksessa ei tyydytä tavanomaiseen vaan uskalletaan hyödyntää uudistavaa suunnittelutaitoa, ja tuottaa tällä tavoin laadukasta rakennettua ympäristöä ja arkkitehtuuria.

Kilpailukyvyn kasvattamisen ja asumisen vetovoimaisuuden lisäämisen ytimessä on mielikuvan kirkastaminen Hämeestä elämyksellisenä kotimaakuntana.

Avainasemassa on kuntien pitkäjänteinen maapolitiikka, ja siihen perustuva laadukas ja mahdollistava, hankesuunnittelua inspiroiva, oikea-aikainen ja monipuolinen maankäytön suunnittelu. Kilpailukykyä ja vetovoimaa lisäävät tietenkin myös tonttitarjonta ja toimivat asuntomarkkinat, arkkitehtuurikilpailut ja mahdollisuudet vaihtoehtoisiin toteuttamismuotoihin.

Asumisen mahdollisuuksia edistäessämme emme myöskään unohda väestön ikääntymistä ja sen myötä pieneneviä kotitalouksia. Monikulttuurisuus lisääntyy ja samalla syntyy uusia, erilaisia perhemuotoja ja asumisyhteisöjä – nämä kaikki otetaan meillä huomioon.

Maaseudun idyllinen kyläyhteisöjen vetovoima, pikkukaupunkien palvelut ja ydinkeskustojen syke – nämä ja muut edellä luetellut seikat ovat tärkeitä tekijöitä, kun suunnittelemme ja kehitämme hyvää huomista Hämeeseen.

Asumisen Häme -hanke 2019–2021

Toteutimme vuosien 2019-2021 aikana yhdessä maakunnan kuntien kanssa Asumisen Häme-kehittämishankkeen. Asumisen Häme-hankkeessa on maakunnan kuntien rakennetun ympäristön asiantuntijoiden kanssa luotu yhteistä tilannekuvaa tilastojen ja selvitysten avulla, haettu ideoita ja inspiraatioita muualta asiantuntijaseminaareista ja opintomatkoilta sekä tarjottu tukea kuntien asumisen kehittämistoimien eteenpäin viemiseksi.