käsi, vihreää kasvistoa, kiertotalouteen liittyvät ikonit

Bio- ja kiertotalous

Päivitetty

Meillä Hämeessä on vahvaa osaamista ja menestyvää liiketoimintaa luonnonvarojen kestävässä käytössä sekä biotaloudessa ja kiertotaloudessa. Nämä alat ovat myös merkittävässä asemassa niin EU:n kuin Suomenkin innovaatiostrategioissa ja kehittämisohjelmissa.

Kestävät elämäntavat ja luonnonvarojen suojelu, kierrättäminen ja muovin käytön vähentäminen korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän. Maakunnassamme on Luonnonvarakeskus Luken, Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman ja Aalto Yliopiston yhteistyön kautta hyvät edellytyksen bio- ja kiertotalousosaamisen kehittämiselle. Tätä toimintaa on vahvistettu myös LUO Luonnonvara-alan verkoston avulla.

Forssassa järjestettävä FRUSH Kiertotalouden startup -tapahtuma kasvaa vuosi vuodelta ja tuo maakuntaan myös kansainvälisiä vieraita ja alan asiantuntijoita. HAMK puolestaan vie eteenpäin ketteriä oppilaitos-yritysyhteistyön toimintamalleja Design Factory -toiminnallaan.

HAMKin Biotalouden insinööri -koulutuksesta opiskelijat valmistuvat bio- ja kiertotalouteen erikoistuneiksi tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisiksi. Koulutus vie alan osaamista eteenpäin myös kansainvälisesti.

Jokioisilla toimivalla Lukella on päävastuu Suomen ruokajärjestelmän tutkimuksesta. Jokioisten kampusalueen tutkimus- ja tutkijavaihto luovat monia mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Lukella on myös Lopen Haapastensyrjässä tutkimusasema, jossa panostetaan metsätutkimukseen ja kotimaisten puutarhakasvien tuotantoon.

Meillä Hämeen liitossa on tavoitteena tarjota yrityksille ja organisaatioille matalan kynnyksen yhteistyömahdollisuuksia, ja rakentaa systemaattisesti kilpailukyvyn kannalta oleellisia verkostoja ja alustoja.

Tutustu tästä Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekarttaan.

Tutustu tästä Kanta-Hämeen kiertotalouden nykytilan kuvaukseen (pdf)