kolikot, kolikkopinot, purkki, rahaa purkissa

Yrittämisen Häme

Päivitetty

Maakunnan kehittäminen, tärkeimpien tavoitteiden asettaminen sekä rohkeiden ja joskus ankarienkin valintojen tekeminen tarvitsevat tuekseen laajaa yhteistyötä ja jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän, tutkimuksen ja julkishallinnon välillä.

Koronpandemian jälkeiseen uuden rakentamiseen sekä vihreän ja digitaalisen kasvun suuntaamisen tueksi saatavat kansalliset ja EU-elvytystuet on meillä Kanta-Hämeessä pystyttävä hyödyntämään parhaalla tavalla.

Tämä edellyttää maakuntamme toimijoilta monenlaista oman toiminnan uudelleen ajattelua, tehottomien vanhojen käytäntöjen kyseenalaistamista, yhä tiiviimpää yhteistyötä ja määrätietoisempaa tavoitteiden asettamista.

Pärjätäksemme kilpailussa EU-rahoituksista, luodaksemme pysyviä ja strategisesti viisaita yhteyksiä sekä saadaksemme maakuntaan tarvittavia investointeja, osaamista ja kehittämiskumppaneita, meidän on välttämätöntä rakentaa innovaatioekosysteemi ja kytkeytyä sen siivittämänä entistä vahvemmin eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Päästäksemme tavoitteisiimme, Kanta-Hämeeseen pitää rakentaa innovaatioekosysteemi. Ekosysteemit ovat yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuvia keskinäisriippuvia verkostoja. Julkinen sektori ei voi johtaa niitä, mutta sillä on merkittävä rooli niiden rakentamisessa ja kehittämisessä.

Kestävän kasvun Häme

Hämeen liiton johdolla laadittu maakuntaohjelma on koko maakunnan yhteinen kehittämisen kokonaissuunnitelma.

Keskeistä siinä on kehittämismahdollisuuksien täysimääräinen ja tehokas hyödyntäminen sekä osaamis- ja innovaatiokeskittymien toiminnan luominen ja vahvistaminen. Ohjelma toimii samalla maakuntamme älykkään erikoistumisen strategiana.

Kestävän kasvun Hämettä rakennetaan muun muassa Häme Goes into Ecosystems-hankkeessa:

Häme Goes into Ecosystems

Häme Goes into Ecosystems -hanke (HGiE) edistää kantahämäläisten osallistumista innovaatiotoiminnan ekosysteemeihin, joissa yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, alueen julkisten ja järjestötoimijoiden vahvuudet ja paras osaaminen hyödynnetään maakunnan yhteiseen kehittämiseen.

Hämeen yrityspalvelut

Hämeen yrityspalvelut on Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä Team Finland-toiminnan yrityspalvelukokonaisuus Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Hämeen yrityspalvelut auttavat sinua löytämään sopivat ratkaisut yrityspalvelujen viidakosta ja on tukena yrityksesi elinkaaren eri vaiheissa.