SYMBI-projekti

Päivitetty

Olimme mukana kansainvälisessä SYMBI-projektissa hankepartnerin roolissa. SYMBI-projekti keskittyi yhteen Hämeen liiton ja koko maakunnan kärkiteemoista, eli kiertotalouden edistämiseen.

Toteutusaika

Ensimmäinen vaihe: 1.4.2016–31.3.2019
Toinen vaihe: 1.4.2019–31.3.2021
Jatkohanke: 1.10.2021–31.3.2023

SYMBIssä tavoitteena on vahvistaa mukana olevien alueiden kykyä rakentaa kestävää taloutta ja hallita ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Projektissa tuetaan teollisten symbioosien, eli teollisuudessa ja yritysten prosesseissa ja materiaalivirroissa tapahtuvan symbioosin kaltaisen vuorovaikutuksen ja hyödyntämisen, syntymistä ja käytännön toimeenpanoa.

Teollisessa symbioosissa kannustetaan resurssien jakamiseen, samalla tavoin kuin tapahtuu luonnon omissa ekosysteemeissä, joissa kaikki materia kiertää. Näin pyritään minimoimaan jätteiden määrä.

SYMBI-projektia toteutetaan seitsemässä Euroopan unionin maassa: Espanjassa, Puolassa, Italiassa, Sloveniassa, Kreikassa, Unkarissa ja meillä Suomessa. SYMBIä rahoitetaan Interreg Europe –ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osarahoituksella.

Projektin avulla tuetaan ja tehostetaan alueellisten kehittämisohjelmien ja –politiikkojen toimintaperiaatteita ja toimeenpanoa, sekä niitä tukevia käytäntöjä, joilla edistetään teollisia symbiooseja ja kiertotaloutta.

Erityishuomio on niissä toimissa, joilla on yhteys kansallisiin rakennerahasto-ohjelmiin ja Euroopan alueiden välisen yhteistyön ohjelmiin.

Projektin ensimmäinen vaihe

Projektin ensimmäisessä vaiheessa jokainen mukana oleva alue valmisteli oman alueellisen toimintasuunnitelman, Action Planin. Suunnitelmiin on koottu sellaiset projektin kolmevuotisen toiminnan kautta omaksutut hyvät käytännöt ja opit, joilla kukin alue uskoo kehittävänsä oman alueensa kiertotaloutta ja teollisia symbiooseja.

Projektin toinen vaihe

Tässä SYMBIn toiminnallisesti kevyemmässä vaiheessa seurataan toimintasuunnitelmien toteutumista.

Tutustu Hämeen toimintasuunnitelmaan.

Jatkohanke

Edistää kiertotalouteen siirtymistä SYMBI-alueilla huomioiden COVID-19 pandemian aiheuttamat vaikutukset.

Pääpartneri

Espanja: Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura

Partnerit

Puola: Malopolska Region
Espanja: Environment and Territory Regional Ministry of Andalusia
Italia: Chamber of Commerce of Molise Region
Slovenia: Slovenian Government Office for Development and European Cohesion Policy
Kreikka: Municipality of Kozani – Development and Planning Bureau
Unkari: Pannom Novum West-Transdanubian Regional Innovation Nonporfit LTD
Suomi: Hämeen liitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 599 357 euroa
Suomalaisten kumppanien budjetit: Hämeen liitto 114 225 euroa (+ lisärahoitus jatkohankkeelle 13 418 euroa), HAMK 188 840 euroa (+ lisärahoitus jatkohankkeelle 57 617, 50 euroa)

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton aluekehitysasiantuntijalta, Arto Saariselta. Katso yhteystiedot  Henkilöstö-sivulta.