Alueelliset kehitysnäkymät

Päivitetty

Alueellisia kehitysnäkymiä on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit.

Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus. Näkemykset tiivistetään jokaisen seutukunnan ja maakunnan kohdalla plus-miinus-arvioihin. Arvioitavat ajankohdat ovat:

  • Nykyhetki suhteessa vuoden takaiseen.
  • Tilanne puolen vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen.
  • Tilanne vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen.

Kehitysnäkymien sisältönä on:

  • Yleiskuva alueen tilanteesta ja näkymistä.
  • Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät.
  • Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät.
  • Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät.

Alueellisista kehitysnäkymistä voi kysyä tarkemmin maakunta-analyytikoltamme, Jukka Lidmanilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.