Julkaistu

Hämäläisnuoret ottivat kantaa Euroopan tulevaisuudesta

Minun Eurooppani on…. hämäläisten nuorten näkemyksiä Euroopan tulevaisuuskonferenssiin

Tulevaisuuden Euroopan ja EU:n on pidettävä tinkimättömästi huolta ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta, niin että jokaisella riippumatta taustastaan, ominaisuuksistaan tai ympäristöstään on aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja elää monipuolista, arvokasta elämää. Yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyy kaikkien ihmisten mielipiteen esittämisen vapaus, turvallisesti. Tämä täytyy varmistaa yhdessä.

Ilmastonmuutoksesta aiheutuva ilmastoahdistus on oikeasti kova ja vaikea asia – onko meillä edes tulevaisuutta tai planeettaa jatkossa? Yhdessä voimme muuttaa suuntaa – ja siksi ilmastokriisiin vaikuttaminen on tärkein yhteinen EU tason asia. Kun EU toimii yhtenäisesti, pystytään vaikuttamaan myös suurempiin valtioihin, ja globaaleihin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan. Myös ilmastokriisi on ratkaistava niin että kaikki pystyvät osallistumaan – ja että se on reilua kaikille.

Talous ei vaikuta kaikkeen, se on väline hyvinvointiin. Siksi talouden pitää olla kestävää, eikä vain nollasummapeliä, tehdään valintoja ja investointeja parempaan tulevaisuuteen, ja niin että kaikki pysyvät mukana. Tähän tarvitaan työtä ja koulutusta, me haluamme, että jokaisella nuorella on mahdollisuus opiskella ja työskennellä koko EU:n alueella ja oppia yhdessä kestävämmän tulevaisuuden tekemisen tapoja.

Jotta voisimme paremmin vaikuttaa EU:n toimintaan, pitäisi nuorten saada enemmän tietoa. Ehdotamme että jo perusopetuksessa kerrotaan laajasti EU:sta, ihmisten vaikutusmahdollisuuksista, mitä EU tekee, ja mikä on yhteinen arvopohjamme. EU olemme me, joka puolella Eurooppaa, ja siksi siitä pitää puhua selvällä kielellä ja osana tavallista arkea. Me kaikki haluamme olla mukana rakentamassa reilua tulevaisuutta.

Mikä on Euroopan tulevaisuuskonferenssi?

Euroopan tulevaisuuskonferenssin tavoitteena on antaa kaikille eurooppalaisille mahdollisuus kertoa näkemyksensä tulevaisuuden EU:sta. Tulevaisuuskonferenssissa käydään vuoropuhelua päättäjien ja kansalaisten kanssa. Keskustelujen avulla kansalaiset voivat määrittää sitä, mihin suuntaan Eurooppaa kehitetään. Ideoita ja mielipiteitä kerätään paitsi alueellisissa tilaisuuksissa, myös verkossa: www.future.europa.eu

Konferenssin on kevääseen 2022 mennessä määrä esittää johtopäätöksensä ja antaa ohjeita Euroopan tulevaisuutta varten.

Hämeenlinnassa 24.3.2022

Helena Kuronen, puheenjohtaja, Hämeen maakunnallinen nuorisovaltuusto

Aapo Reima, kaupungin – ja aluevaltuutettu, Hämeenlinna ja Häme

Jere Ojanen, puheenjohtaja, Hämeen Eurooppa-nuoret

Auttamassa ja alustamassa:

Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, Hämeenlinna ja Häme

Sari Rautio, Alueiden komitean jäsen, Hämeenlinna