Julkaistu

Häme-portfolio vastaa hankemaailman haasteisiin

Maakunnassamme on käynnissä useita kymmeniä hankkeita, joita tuetaan eri rahoituslähteistä. Hanketoimijoita on useita, hankkeiden aiheet vaihtelevat ja niissä tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä, kehittämistä ja saadaan aikaan tuloksia. Miten seuraamme hankkeiden vaikutusta maakunnan kehittymiseen? Mistä tiedämme, että hankkeista on oikeasti hyötyä? Hankekenttä on pirstaleinen, eikä sen hallinta ilman Häme-portfolion kaltaista alustaa ole helppoa.

Uusi työkalu vastaa moninaisen hankemaailman haasteisiin. Häme-portfolion avulla käyttäjä voi kerätä monipuolisesti tietoja yhdessä paikassa eri rahoituslähteistä koostuvista hankkeista.

Tavoitteemme on tarjota kokonaiskuva maakunnassa toteutettavista kehittämishankkeista. Häme-portfolion avulla voidaan tuottaa erilaisia analyyseja kehittämistyön tueksi.

Sebastian Hovi, suunnittelija, aluekehittäminen, Hämeen liitto

Hämeen liitolle työkalu toimii maakuntaohjelmatyön seurannan välineenä. Työkalun avulla voidaan esimerkiksi ajantasaisesti seurata hankerahoituksen kohdentumista liiton ohjelmatavoitteiden mukaisiin painopisteisiin.

Häme-portfolio on ennen kaikkea tiedolla johtamisen väline. Maakunnan kehittämishankkeiden kokonaisuutta voidaan arvioida eri näkökulmista ja suunnata tulevaa rahoitusta vaikuttavimpiin kohteisiin.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto
Kuvassa Häme-portfolion parissa kehitystyötä tehneet ja koordinoineet Hämeen liiton aluekehittämisen asiantuntijat (vasemmalta): Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja ja Sebastian Hovi, suunnittelija.

Maksuton avoimen tiedon alusta

Häme-portfolio syntyi vahvassa yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Taustalla olevan ThinkingPortfolio –työkalun luonne avoimen datan alustana on ohjannut yhteiskehittämisen periaatteita.

Häme-portfolio on kaikkien maakunnan toimijoiden ja asukkaiden hyödynnettävissä maksuttomasti ja sen on helppokäyttöinen. Hanketoimijoille portfolio toimii hyödyllisenä tietolähteenä rahoitusta saaneiden hankkeiden osalta. Lisäksi sen avulla on mahdollista hahmottaa hankkeiden välisiä yhteistyön muotoja ja syntyneitä verkostoja.

Häme-portfolio tekee uudella tavalla näkyväksi maakunnan TKI-toimintaa. Työkalun avulla voi helposti hakea tietoa käynnissä olevista hankkeista ja löytää uusia yhteistyöverkostoja.

Laura Vainio, johtava hankeasiantuntija, HAMK

Häme-portfolion kehittäminen jatkuu

Uusi rakennerahastokausi käynnistyy ensi vuonna ja Häme-portfoliota on tarkoitus hyödyntää täysipainoisesti alkavalla kaudella. Kuluvan rahoituskauden 2014-2020 osalta Häme-portfolioon on viety lukuisista eri rahoituslähteistä koostuen noin viidensadan eri hankkeen tiedot.

Toivomme työkalun aktiivista käyttöä ja autamme mielellämme sen hyödyntämisessä. Jatkossa työkalua kehitetään käyttäjäkokemusten perusteella.

Sebastian Hovi, suunnittelija, aluekehittäminen, Hämeen liitto