Julkaistu

Hämeen junayhteydet on saatu palautettua hyvälle tasolle

Kaikki osapuolet kiittävät tapaamisen hyvää henkeä ja viime aikojen rakentavaa yhteistyötä. VR:n ja alueen yhteistyö on ottanut viime vuosina suuria harppauksia eteenpäin.

Kesän 2016 rajun junavuorojen karsimisen jälkeen VR on askel askeleelta palauttanut vuorotarjontaa maakunnan kannalta suotuisampaan suuntaan. Tuleva aikataulu-uudistus 15.12. tulee lopulta olemaan käännekohta: joulukuussa junavuoroja saadaan ensimmäistä kertaa enemmän kuin niitä oli keväällä 2016. Tällä hetkellä Hämeenlinnaan ja Hämeenlinnasta on 50 vuoroa, joulukuussa määrä nousee 60:een. Kesäkuussa 2016 vastaava määrä oli 56.

Kuuntelimme ja huomioimme uusien vuorojen suunnittelussa asiakaspalautetta ja siksi ne painottuvatkin työmatkustuksen ruuhka-aikoihin. Joulukuusta lähtien esimerkiksi aamupalaveriin pääsee Hämeenlinnasta Helsinkiin entistä useammalla vuorolla. Myös myöhäiseen arki-iltaan tulee uusi vuoro, mikä mahdollistaa esimerkiksi teatterireissulta paluun myöhemmin

VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen

Vuorotarjonnan paraneminen herätti Hämeen edustajissa suurta tyytyväisyyttä. Matkustajamäärät Hämeestä ovat olleet voimakkaassa kasvussa – jopa siinä määrin, että läheskään kaikki halukkaat eivät enää mahdu juniin. Jatkuvaa asiakaspalautetta saadaankin nyt junien täyttöasteesta.

Lisää vaunuja tarvitaan kipeästi sekä nopeisiin juniin että lähijuniin Suomen tärkeimmälle ja ruuhkaisimmalle välille Helsingistä Tampereelle. Myös kaluston kunnosta on huolehdittava, jotta edes suunniteltu määrä vaunuja olisi aina liikenteessä. Tällaiset matkustajamäärät eivät kestä kalustohäiriöitä

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio

Vaunukaluston suhteen on maakunnan edustajilla muitakin toivomuksia. Nykyinen lähijunakalusto soveltuu huonosti työntekoon, joten seuraavalta VR:n kalustohankinnalta odotetaan paljon. Suomen kasvukäytävän kaltaiselle liikkuvan elämäntavan ruuhkavyöhykkeelle tarvittaisiin kokonaan uuden vaunutyypin kaltaista innovointia.

Käynnistimme kesällä uuden taajamajunakaluston hankinnan. Kyseessä on mittava projekti, joka oli mahdollista laittaa liikkeelle nyt, kun raideliikenteen kilpailun kehittämislinjaukset on vahvistettu. Uuden kaluston myötä panostamme edelleen asiakaskokemuksen kehittämiseen ja pystymmekin tarjoamaan erittäin kilpailukykyisen vaihtoehdon esimerkiksi henkilöautolle

Juho Hannukainen iloitsee

Hyvähenkinen keskustelu käytiin myös Riihimäen ja Hämeenlinnan asemanseutujen kehittämisestä. Hämeenlinnan aseman ja sen lähiympäristön kehittäminen on jo monelta osin nytkähtänyt eteenpäin, mutta Riihimäellä on asemanseudun yleissuunnitelman pian valmistuessa päästävä ottamaan seuraavia askelia. Keskustelussa olivat veturitallien maanomistuskysymys ja puutavaran lastausalueen siirtäminen.

Olimme hyvin tyytyväisiä VR:n ratkaisukeskeiseen asenteeseen näissäkin kysymyksissä. Sovimme, että lähiaikoina istumme neuvottelupöytään näiden Riihimäen kehittämisen kannalta elintärkeiden kohteiden äärelle. Asemanseudun täydennysrakentaminen tuottaa pääradallekin jälleen uusia kulkijoita.

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko

Pääradan kapasiteetin kasvattaminen ja siihen liittyvät infrainvestoinnit nousivat itsestään selvinä aiheina keskusteluun. Osapuolilla oli täysin yhteneväiset näkemykset kapasiteetin kasvattamisen vaatimista toimenpiteistä ja niiden kiirehtimisen tärkeydestä. Päärata kaipaa ensiapuna sarjan pieniä korjausinvestointeja, jotka varmistavat VR:n häiriötöntä operointikykyä. Lisäraiteet nykyiseen ratakäytävään ovat niiden lisäksi prioriteettilistan kärjessä sekä operaattorin että alueen edustajien kannalta katsottuna. Lisäraiteiden ohella kiireellistä tekemistä riittää: Pasila-Riihimäki 2-vaiheen osalta suunnitelmat ovat jo valmiita ja toteutusvalmius on olemassa. Enää rakentamispäätös puuttuu.

Toivomme liikenne- ja viestintäministeriöltä rivakkaa valmistelua myös EU-rahoituksen hankkimiseksi pääradan ratainvestoinneille. Kerrankin kaltaisellamme nettomaksajalla olisi hyvä mahdollisuus saada merkittävää rahoitusta kotiutettua. Ministeriöllä ja maakunnilla on ollut varsin erilainen käsitys kuluneelta ohjelmakaudelta palautuneen rahoituksen muodostamista mahdollisuuksista. Komissiosta saamiemme viestien mukaan näitä häntärahoja pitäisi ministeriön nyt hakea mahdollisimman pian ja mahdollisimman paljon

kehottaa maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen