Julkaistu

Hämeen liiton kuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan

Hyväksytyn voimassaolevan toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 mukaan vuoden 2021 talous ja toiminta oli suunniteltu perustuvan siihen, että jäsenkuntien maksuosuuksia ei nosteta. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 ja talousarvion 2022 valmistelun lähtökohta on myöskin ollut, että jäsenkuntien maksuosuuksia ei nosteta vuodelle 2022.

Vuodesta 2000 alkaen jäsenkuntien Hämeen liitolle maksamien maksuosuuksien nousu on ollut pienempi kuin kuntasektorin keskimääräinen kustannusten nousu.

Vuodelle 2022 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toimintatuottojen määrä on yhteensä 3 040 632 euroa. Kaikista toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuuden osuus on 66 prosenttia, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2 001 400 euroa.

Vuoden 2022 toimintakate on -18 900 euroa ja tilikauden tulos -25 207 euroa ja poistoerojen muutosten jälkeen vuonna 2022 Hämeen liitolle ei kerry yli- tai alijäämää.

Lisätietoja: Mirva Kandolin, hallintopäällikkö, Hämeen liitto, p. 050 048 3633.

Katso maakuntavaltuuston kokousasiakirjat tästä linkistä.