Julkaistu

Hämeen liiton sijaisjärjestelyt keväällä 2022

Hämeen liiton yhteysjohtajasta Jouko Ylipaavalniemestä tulee maakuntajohtajan viransijainen (vs.) ajalle 26.1.–22.3. Ylipaavalniemeä sijaistamaan siirtyy liiton hallintopäällikkö Mirva Kandolin vs. hallintojohtajan nimikkeellä. Virkaatekevänä (vt.) kehittämisjohtajana 1.2.–31.5. välisen ajan toimii Jarmo Määttä.

Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen siirtyy Pirkanmaan maakuntajohtajaksi 25.4. ja Hämeen liiton kehittämisjohtaja Matti Lipsanen aloittaa Pirkanmaan liitossa aluekehitysjohtajana 7.2. Hämeen liiton virkojen rekrytoinnit ovat käynnissä 6.2. saakka.

Varmistamme sijaisjärjestelyillä Hämeen liiton päätöksenteon ja sen valmistelun toimivuuden. Tässä tilanteessa keskittyminen tärkeimpiin sisältöihin on tarpeen, jotta saamme ne hoidettua niin hyvin kuin tällä kokoonpanolla pystymme.

toteaa vs. maakuntajohtajana aloittava Jouko Ylipaavalniemi, Hämeen liitto

Tuleva uusi maakuntajohtaja haluaa tietysti olla mukana tekemässä suuremmat strategiset linjaukset yhdessä maakuntahallituksen ja valtuuston kanssa, joten sille on hyvä jättää mahdollisuus.

Jouko Ylipaavalniemi jatkaa

Jouko Ylipaavalniemi on 1.1.2022 lähtien toiminut maakuntajohtajan ensimmäisenä varahenkilönä ja Matti Lipsanen toisena. Nyt henkilöstömuutosten vuoksi maakuntajohtajan tehtäviä hoitavalle henkilölle määrätään uudet sijaiset tämän ollessa esteellinen tai estynyt hoitamaan virkatehtäviään.

Maakuntahallituksen päätöksellä vt. kehittämisjohtajana aloittava Jarmo Määttä toimii vs. maakuntajohtajan ensimmäisenä varahenkilönä ja vs. hallintojohtaja Mirva Kandolin toisena. Pidempiaikaisen maakuntajohtajan sijaistarpeen ilmetessä maakuntahallitus päättää sijaisjärjestelyistä erikseen.

Olen tyytyväinen siitä, että saimme kokeneen, maakunnan ja sen kunnat oikein hyvin tuntevan vahvistuksen joukkoomme kevään ajaksi. Näin saamme osin paikattua toista puuttuvaa henkilöresurssiamme kevään ajan.

Jouko Ylipaavalniemi iloitsee Jarmo Määtän valinnasta.

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.2.2022.