Julkaistu

Hämeen liiton tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin

Hämeen liiton talousarvio vuodelle 2021 oli 0 euroa, joten toteuma oli lähellä arviota. Hanketoiminnan volyymi sote-hankkeiden osalta ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelun tukeminen tekivät viime vuodesta poikkeuksellisen.

Positiivisesta tuloksesta huolimatta meillä kohdistuu jo ihan yleisen kustannustason nousun vuoksi korotuspaineita kuntien jäsenmaksuosuuksiin. Hämeen liiton kuntien jäsenmaksuosuuksia on korotettu viimeksi vuonna 2016,

toteaa vs. hallintojohtaja Mirva Kandolin Hämeen liitosta.