Julkaistu

Hämeen liiton työlle maakuntavaltuuston vahva tuki

Vuodelle 2021 laaditussa talousarvioluonnoksessa toimintatuottojen määrä on yhteensä 2 065 500 euroa. Hämeen liiton kaikista toimintatuotoista merkittävimmän osan, 97 % muodostavat jäsenkuntien maksuosuudet. Tilivuosi 2021 on suunniteltu tasapainoiseksi, ilman yli- tai alijäämää.

Talousarvion käsittelyn yhteydessä käytiin intensiivinen keskustelu Hämeen liiton kustannustasosta tilanteessa, jossa monet maakunnan kunnat olivat omissa liiton talousarviota koskeneissa lausunnoissaan esittäneet maksuosuuksien laskemista.

Maakuntavaltuustolle esiteltiin laaja yhteenveto siitä, mitä jäsenmaksuosuuksien lasku käytännössä tarkoittaisi. Selvitys kirvoitti maakuntavaltuustosta kiitosta informatiivisuudellaan. Valtuusto hyväksyi tämän jälkeen talousarvion maakuntahallituksen esittämällä tavalla.

On ymmärrettävää, että kiristyneessä kuntataloustilanteessa kunnat edellyttävät sidosyhteisöjenkin sopeuttavan talouttaan. Hämeen liiton virasto oli kuitenkin jo omaehtoisesti ryhtynyt sopeutustoimiin, ja kuntien vaatimus olisi näin tuottanut liitolle tuplamäärän säästötoimia.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Olemme jo itse vähentäneet henkilöstöämme useammalla henkilötyövuodella ja saavuttaneet sen tason, jolla lakisääteiset tehtävät pystytään vielä hoitamaan. Muiden tehtävien hoitamisesta käynnistämme kuntien kanssa perusteelliset keskustelut heti alkuvuodesta, maakuntahallituksen edellyttämällä tavalla. On tärkeää, että meihin kohdistuvat odotukset ovat linjassa mahdollisuuksiemme kanssa.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Maakuntavaltuusto antoi vahvan tukensa maakuntahallituksen ja viraston työlle, ja muistutti tasapuolisuuden merkityksestä kolminapaisen maakunnan kehittämisessä ja edunvalvonnassa. Tulevana vuonna maakuntaan pyritään korona-elvytyksen kautta kotiuttamaan normaalia enemmän kehittämisrahaa. Elinkeinoelämän tarpeista lähteviä hyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita pystytään näin ollen edistämään paremmin kuin pitkään aikaan, mutta tämä vaatii osaavia hanketoimijoita maakunnan kaikille seuduille.

Kettuki ry:lle 2000 euron kulttuuristipendi toiminnan digitalisoimiseen

Hämeen liitto ja Yle Häme ovat perinteisesti jakaneet maakunnalliselle kulttuuritoimijalle rahapalkinnon toiminnan edistämiseksi.

Tänä vuonna 2000 euron kulttuuristipendin sai Kettuki ry. Kettuki ry toimii koko Kanta-Hämeen alueella ja on valtakunnallisestikin näkyvä ja arvostettu erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden esiin nostaja, tasavertaistaja, arvostuksen lisääjä ja asiantuntija-apua antava tietopankki.

Kettuki ry on siis vahva kulttuuripoliittinen vaikuttaja ja äänitorvi erityistä tukea tarvitsevien puolesta.   Koronatilanteesta johtuen tämän vuoden stipendin jako suoritettiin etäyhteyden välityksellä.

Kuvassa: Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen ja Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen ojentavat Kettuki ry:lle kulttuuristipendin etänä.
Kuvassa vasemmalta: Taiteilija Maria Eloranta, taiteilija Harri Blomberg ja vs. toiminnanjohtaja Sirpa Haapaoja vastaanottavat iloisena stipendin etäyhteyden välityksellä ja maakuntavaltuuston aplodien saattelemana.

Toivotamme Kettuki ry:lle onnea ja toivomme, että tämä stipendi auttaa edes pienesti Kettukia parantamaan taiteensa saavutettavuutta tilanteessa, jossa koronaeristys näyttää jatkuvan ensi vuonnakin. Olisi todella hienoa, että taiteen ja Kettukin työn digitaalinen saavutettavuus voisi tämän stipendin myötä entisestään parantua. Vaikka fyysisesti olemme etäällä, taiteen synnyttämät elämykset voivat silti tulla lähelle.

Timo Heinonen, Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Kettuki ry on perustettu vuonna 2002 ja se on yksi harvoista erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden taiteen sanansaattajista.

Tämä on aivan ihana asia Kettukille. Toimintamme on tästä eteenpäin hyvin paljonkin digitaalisempaa ja stipendin avulla saamme etävälineiden käyttöönottoa eteenpäin.

Sirpa Haapaoja, vs. toiminnanjohtaja, Kettuki ry

Digitaalisuus tuo paljon mahdollisuuksia kuten erilaisia työpajoja ja ideoiden vaihtoa ja vaikkapa etäkahveja. Tietysti toivomme, että pian pääsemme järjestämään jälleen lähitapaamisia, mutta näitä kaikkia voimme tehdä yhdessä etänäkin, kunhan saamme välineet kuntoon. Opettelemme ja opimme pitämään hauskaa myös etänä.

Sirpa Haapaoja, vs. toiminnanjohtaja, Kettuki ry

Kettuki ry:n toiminnan tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta tunnetuksi valtakunnallisella tasolla ja kohottaa taiteenalan arvostusta. Kettuki ry parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia taiteen opiskelussa, harrastamisessa ja taiteen ammattimaisessa harjoittamisessa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on auttaa erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteilijoiden kanssa.

Kettuki ry pyörittää myös taidelainaamoa, josta voi vuokrata taidetta vaikkapa työpaikalle tai kotiin. Myös mitä erilaisemmat taidelaboratoriot, taidekurssit jne. kuuluvat Kettukin tarjontaan. Kettuki tekee myös vahvaa kansainvälistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mm. erilaisissa projekteissa ja hankkeissa.

Maakuntavaltuuston ja –hallituksen kokousaikataulu 2021

Hämeen maakuntavaltuusto kokoontuu vuonna 2021 seuraavasti: 26.4., 30.8. ja 29.11.2021.

Hämeen maakuntahallituksen kokoukset järjestetään 18.1., 22.2., 15.3., 19.4., 17.5., 14.6., 13.9., 4.10., 8.11. ja 13.12.2021.