Julkaistu

Hämeen liitto käynnistää uusiutuvan energian selvitystyön

Ilmasto- ja luontokriisin ratkaiseminen vaatii luonnonvarojen kestävää käyttöä ja merkittäviä investointeja vihreään siirtymään, eli muutokseen kohti ekologista kestävää taloutta ja kasvua. Tavoitteena on löytää vähähiilisiä, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä ratkaisuja ja siirtyä pois luonnonvarojen ylikulutuksesta.

Siirtymä onnistuu vain, kun ilmaston rinnalla huomioidaan muutkin ympäristö- ja luontovaikutukset, taloudellinen kestävyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kuntien ja maakuntaliittojen alueidenkäytön suunnittelulla ja kaavoituksella on merkittävä rooli vihreän siirtymän mahdollistamisessa.

Selvityksen tavoitteena on muodostaa käsitys maakunnan energiataseen nykytilasta.

Kanta-Häme on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja tämän jälkeen hiilinegatiivinen. Hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen edellyttää maakunnalta omaa uusiutuvan energian tuotantoa. Selvitys konkretisoikin tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia vihreän siirtymän investointeja ja niiden edellyttämiä maa-alueita.

Keskeistä on, että tarkasteltavat energiamuodot ovat ns. uusiutuvan energian muotoja, kuten tuulivoima, aurinkovoima, syvägeoterminen energia ja myös uusiutuvaan energiaan pohjautuva vedyntuotanto,

sanoo aluesuunnittelupäällikkö Heidi Koponen Hämeen liitosta.

Selvitystyö tilataan Gaia Consulting Oy:lta ja se valmistuu viimeistään lokakuussa 2024.

Hämeen liitto on saanut ympäristöministeriöltä Alueet kuntien ilmastotyön tukena -valtionavustusta selvityksen laadintaan. Avustuksella edistetään vihreää siirtymää ja hallitusohjelmatavoitteita Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Selvitys on osa ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut-ohjelman toteutusta.

Katso maakuntahallituksen kokousasiakirjat tästä linkistä (siirryt uudelle välilehdelle Tweb.fi)