FI

Julkaistu

Hämeen liitto osallistuu ylimaakunnalliseen liikenne­järjestelmä­suunnitteluun

Läntisen Suomen maakunnat ovat valmistelleet esiselvityksen yhteisestä liikennestrategiasta. Esiselvityksen tavoitteena oli tutkia ylimaakunnallisen liikennestrategian hyötyjä, edellytyksiä, alueellista laajuutta, toteuttamisen tapaa ja sisältöä. Selvitys toimii tiekarttana varsinaiselle strategiatyölle.

Maakuntien omien liikenneyhteyksien lisäksi tässä huomioidaan myös alueen kannalta kaikkein oleellisimmat kansainväliset, ja muualle Suomeen kuten Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Päijät-Hämeeseen suuntautuvat liikenneyhteydet

Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa

Läntisten maakuntien yhteinen liikennejärjestelmästrategia asemoituu maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. Strategian avulla tunnistetaan maakuntien yhteiset liikennesuunnittelua koskevat linjaukset, joita halutaan edistää maakuntatasolla, mutta sen rooli on myös tunnistaa ja linjata niitä yhteisiä tarpeita, joita viestitään valtakunnalliselle tasolle.

Linjauksiin ja valintoihin tarvitaan jokaisessa mukana olevassa maakunnassa poliittinen sitoutuminen. Yhteisen ymmärryksen muodostamiseksi maakuntahallituksille ehdotetaan työpajatyöskentelyä

Heikki Pusa jatkaa