Julkaistu

Hämeen liitto saa elinkeinopäälliköksi vahvan verkosto-osaajan

Maakunnan kehittämisen kokonaissuunnitelmaa eli Hämeen vihreän kasvun ohjelmaa laaditaan parhaillaan Hämeen liiton johdolla. Ohjelma kytkee Hämeen elinkeinoelämän ja yritykset mukaan pitkäjänteiseen aluekehittämiseen ennennäkemättömällä tavalla. Samalla maakuntaan rakentuu Euroopan unionin edellyttämä älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemi.

Ekosysteemit ovat yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon ja kolmannen sektorin välille rakentuvia keskinäisriippuvaisia yhteistyöverkostoja. Julkinen sektori ei voi johtaa näitä ekosysteemejä, mutta sillä on merkittävä tehtävä niiden rakentamisessa ja kehittämisessä.

Hämeen liitolla onkin omalla alueellaan luontevaa saattaa kokoon julkiset elinkeinotoimijat, kontaktoida suurimpia ja kasvupotentiaalisimpia yrityksiä, orkestroida kehittämisyhteistyötä ja käynnistää laajempia kehityshankkeita sekä ottaa huomioon yhteiskuntavaikutukset ja toimia valtakunnantason taustavaikuttamisessa. Liiton vahva rooli koko maakunnan edunvalvojana on siten tarpeellista kytkeä myös yritysyhteistyöhön.

Tärkeimpänä tavoitteenamme on auttaa yrityksiä poistamaan niiden kasvun esteitä ja saada aikaan yritysvetoisia yhteistyömalleja, joissa mukana on ketteriä, monialaisia ja kansainvälisesti entistä kyvykkäämpiä osaajia.

Maria Jokinen, Häme Goes for Growth -hankkeen tuleva elinkeinopäällikkö

Maria Jokinen aloittaa työnsä Häme Goes for Growth -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa elinkeinopäällikkönä alkusyksystä 2021. Hanke on käynnissä maaliskuun 2022 loppuun saakka. Innovaatioekosysteemin rakentamista jatketaan vuosien 2022-2025 aikana jatkohankkeella.

Yritysten auttaminen keskiössä

Erityinen painoarvo Häme Goes for Growth –työn aikana kohdistetaan ensi sijassa yritysten ja julkisten toimijoiden rajapinnan vahvistamiseen. Hämeen liitto pyrkii tunnistamaan maakunnan suurten veturiyritysten tarpeet, kasvun esteet ja pullonkaulat ja kokoaa julkisten toimijoiden voimat näiden poistamiseksi tai lieventämiseksi.

Tavoitteena on saada maakunnan elinkeinoelämän rajapinnassa toimivien organisaatioiden työvälineet ja vaikuttamisen voimavarat paremmin yritysten hyödynnettäviksi.

Pyrimme luomaan helppoja toimintamalleja ja jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän, tutkimuksen ja hallinnon välille, jotta voimme yhdessä tehdä rohkeita ja tarvittaessa ankariakin valintoja tärkeimpien tavoitteiden asettamisessa ja maakunnan kehittämisessä. Odotan innolla tätä yhteistyötä maakuntamme yritysten kanssa.

Maria Jokinen, Häme Goes for Growth -hankkeen tuleva elinkeinopäällikkö

Työn aloitus ajoittuu EU-ohjelmakauden alkuun ja koronaelvytystukien kiivaimpaan hakuajankohtaan. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytäänkin elvytyksen hengessä pandemian jälkeiseen tilanteen kartoittamiseen sekä uuden nousun vaatimaan pohjatyöhön.

Vaikuttavan työkokemuksen omaavasta Mariasta saamme erinomaisen vahvistuksen joukkueeseemme ja tähän työhön. Uskon vahvasti, että saamme aikaan hyvin toimivia yhteistyömalleja. Hämeen liitto haluaa olla yhä vahvemmin tukena sekä alueen yrityksille että julkisille yrityspalvelutoimijoillemme.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Suurimpien yritysten vaikuttavuus alueen vetovoimalle ja kehitykselle on erittäin merkittävä. Kansalliset ja maakunnalliset veturiyritykset tarvitaan yhteiseen rakentamistyöhön pk-sektorin ohella.

Kuka?

Maria Jokinen

Maria Jokinen on aiemmin työskennellyt usean vuoden ajan finanssialan johtotehtävissä Suomessa ja Pohjoismaissa, elinkeinoyhtiön toimitusjohtajana sekä teollisen puutuotealan yrityksen operatiivisena johtajana.