Julkaistu

Hämeen liitto saa hankejohtajaksi vahvan kansainvälisen osaajan

Helmikuun alussa käynnistyvän kolmivuotisen hankkeen aikana tullaan auttamaan hämäläisyrityksiä kansainvälisille markkinoille ja verkostoihin. Hanke auttaa myös siihen, että koronaelvytykseen suunnattu rahoitus saadaan maakunnassamme mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Hämeen omat kehittämisen painopisteet ovat erittäin hyvin linjassa Euroopan unionin asettamien painopisteiden kanssa. Olemme talven aikana käynnistäneet keskustelut myös veturiyritystemme kanssa. Haluamme varmistaa, että niidenkin kehittämistarpeet tulevat elvytysrahoittamisen suunnittelussa huomioiduiksi.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Kanta-Hämeen yritykset ovat tähän saakka hyödyntäneet keskimääräistä heikommin EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia. Myös muilla mittareilla mitattuna kansainvälistymisen aste on Hämeessä matalampi kuin maakunnan koon perusteella voisi olettaa. Kansainvälisen toiminnan vahvistaminen, siihen liittyvä osaaminen, verkostoituminen, EU-rahoituksen tehokas hyödyntäminen ja viime kädessä vientiliiketoiminnan kasvattaminen ovat sitä mitä alue menestyäkseen tarvitsee.

Hämeen liitto lähtee vahvasti tukemaan maakunnan kansainvälistymisloikkaa. Olen erittäin hyvilläni siitä, että saamme liiton joukkueeseen tämän työn vetäjäksi parhaan mahdollisen kuviteltavissa olevan osaajan. Erinomaisesti verkostoituneen Krista Taipaleen kaikki kokemus Brysselistä ja Euroopasta saadaan pian alueemme käyttöön.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Vihreän kasvun ohjelma keskittyy mahdollisuuksien tehokkaampaan hyödyntämiseen

Kanta-Häme on pitkään ollut vahvaa biotalouden, kiertotalouden, luonnonvara-alan kehittämisen ja siihen liittyvän liiketoiminnan aluetta. Vahvistamista kaivataan sen sijaan digitalisaation eri osa-alueilla, joskin ylpeyden aiheitakin on. Esimerkiksi Riihimäen edelläkävijyys robotiikkaopetuksessa on herättänyt huomiota jo EU-tasollakin.

Hämeen liiton johdolla laaditaan parhaillaan Vihreän kasvun ohjelmaksi kutsuttua, koko maakunnan yhteistä kehittämisen kokonaissuunnitelmaa. Vihreän kasvun ohjelma keskittyy olemassa olevien mahdollisuuksien täysimääräiseen ja tehokkaampaan hyödyntämiseen, sekä osaamis- ja innovaatiokeskittymien toiminnan vahvistamiseen. Myös yrityskenttä kutsutaan mukaan työhön.

Krista Taipaleen luotsaama Häme Goes Global -hanke tulee kantamaan päävastuun Vihreän kasvun ohjelmatyön kansainvälisestä osuudesta.

EU-rahoitusohjelmakausi tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia

Koronaelvytyksen lisäksi käsillä on muutenkin poikkeuksellisen otollinen aika saatavilla olevan kehittämisrahoituksen kannalta. Tänä vuonna alkaa uusi, seitsemänvuotinen EU-rahoitusohjelmakausi, joka tarjoaa juuri Kanta-Hämeen kaltaisille alueille kiinnostavia rahoitusmahdollisuuksia.

Häme Goes Global -hankkeen aikana rakennetaan myös pysyvä toimintatapa, jolla Kanta-Hämeen ja sen toimijoiden etua valvotaan Brysselissä.

Olen erittäin iloinen, että voin olla mukana rakentamassa Kanta-Hämeen Vihreän kasvun ohjelmaa – ja tuoda pitkän kokemukseni EU-asioista sekä laajat verkostoni maakunnan kehittämisen käyttöön. Kanta-Hämeessä on erittäin paljon kehittämispotentiaalia ja korkeatasoista osaamista. Odotan innostuneena yhteistyötä maakunnan toimijoiden kanssa.

Krista Taipale, Häme Goes Global -hankkeen tuleva hankejohtaja

Kuka?

Krista Taipale

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Krista Taipale on työskennellyt kaksikymmentä vuotta Brysselissä erilaisissa EU-asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Krista Taipale siirtyy 1.3.2021 Häme Goes Global -hankejohtajan tehtävään Uudenmaan liitosta, jossa hän on vastannut Brysselissä Helsinki EU Officen johtajan ja kansainvälisten asioiden päällikön tehtävistä.

Krista Taipale on työskennellyt lisäksi Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston johtajana sekä Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskuksessa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.