Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 14.6.2021

Kanta-Hämeessä nuoret saavat äänensä kuuluviin maakunnallisen nuorisovaltuuston avulla

Maakunnallinen nuorisovaltuusto, tuttavallisemmin MaNu, antaa kantahämäläisille nuorille mahdollisuuden saada mielipiteensä kuuluviin ja vaikuttaa maakunnan keskeisten kehittämisasioiden sisältöihin. Esimerkiksi Länsi-Suomen liikennestrategia ja maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ovat tähän mennessä olleet nuorisovaltuuston kommentoitavana.

Pitkän aikavälin suunnitelmien linjauksiin on nuorten luontevaa ottaa kantaa, koska he ovat suunnitelmien tavoitevuosina itse hieman alle viisikymppisiä aktiivisia toimijoita.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Nuorisovaltuusto pilotoitiin Kanta-Hämeeseen jo edellisen maakuntauudistuksen yhteydessä, mutta sen kaaduttua MaNun ylläpito siirtyi Hämeen liitolle. Koronapandemia on hidastanut uuden valtuuston perustamisprosessia. Kuntien nuorisovaltuustot ovat nimenneet edustajansa uuteen Kanta-Hämeen maakunnalliseen nuorisovaltuustoon tämän kevään aikana.

Nyt käynnissä olevan sote-uudistuksen valmistelussa hyvinvointialueiden perustamiseksi esitetään, että se asettaisi nuorille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuuston. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aloittaessa onkin perusteltua siirtää maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminta sopivassa kohdassa Hämeen liitolta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ylläpidettäväksi.

Hämeen maakuntahallitus päätti maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamisesta vuosille 2021–2022. Uusi valtuusto osallistuu Vihreän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelman valmisteluun kuluvan vuoden aikana.

Pientä varaslähtöä olemme nuorten kanssa ottaneet kutsumalla jäseniä jo mukaan tämän vuoden keväällä järjestettyihin maakuntaohjelman valmistelutilaisuuksiin.

Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntija, Hämeen liitto

Nuorten edustus jatkuu myös maakunnallisessa ilmastotoimikunnassa. Lisäksi nuoret itse ovat toivoneet mahdollisuutta osallistua maakuntavaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Uuden Kanta-Hämeen maakunnallisen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidetään 23.6.2021.

Lisätietoja: Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntija, Hämeen liitto, p. 050 305 2539

Hämeen liitto tukee Lakeland Finland -yhteistyötä 20 000 eurolla

Hämeen maakuntahallitus päätti rahoittaa Visit Finlandin Lakeland-yhteistyötä Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahastosta 20 000 eurolla.

Järvi-Suomi esiintyy kansainvälisillä matkailumarkkinoilla yhteisen Lakeland-brändin alla. Kanta-Häme on osallistunut Lakeland-yhteistyöhön vuodesta 2017 Länsi-Suomen maakuntien yhteisen Western Lakeland -verkoston kautta. Linnan Kehitys Oy koordinoi verkostoyhteistyötä koko maakunnan puolesta.

Verkosto käynnistää hankkeen, jonka tavoitteena on luoda mukana olevista maakunnista Smart Destination -kohde uudistamalla verkoston toimintamalleja digitalisaation avulla, parantamalla alueen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, vahvistamalla ylimaakunnallista yhteistyötä pk-yritysten ja alueiden kansainvälistymisen sujuvoittamiseksi ja luomalla yhteinen myyntikanava Lakeland-alueen kärkituotteille ja sisällöille. Lisäksi matkailualan toimijoiden digiosaamista parannetaan merkittävästi ja etsitään pk-yrityksille uusia liiketoimintamalleja. Hankkeen kokonaisrahoitus on 576 880 euroa.

Yhteistyön toimet kohdistuvat koko Kanta-Hämeen alueelle. Hämeen liiton osuus hankkeen omarahoitukseen mahdollistaa yhteistyön jatkon ja maakunnan osallistumisen Western Lakeland -verkostoon. Linnan Kehitys Oy kattaa loput omarahoituksesta.

Lisätietoja: Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto, p. 050 5060697

Koronapandemiasta toipumiseen käynnistetään nopeita toimia

Kanta-Hämeessä haettiin REACT-EU-EAKR-rahoituksella hankkeita tukemaan aluetta koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen nopeilla toimilla.

Rahoitushaku toteutettiin 22.2.-31.3.2021 ja hakemuksia saatiin 23 kpl, joista kuusi oli yli maakuntarajojen toteutettavia. Hankkeiden yhteenlaskettu haettava rahoitus oli 4 752 379 euroa. Näistä Hämeen yhteistyöryhmä puolsi 7.6.2021 rahoitettavaksi yksitoista hanketta. Hämeen liitto kohdensi nyt tehdyillä päätöksillä kaikki käytettävissä olevat REACT-EU-EAKR –varansa eli 1 925 000 euro

Hankkeiden on oltava REACT-EU-EAKR-erityistavoitteen 12.2. mukaisia sekä tuettava maakunnan omaa selviytymissuunnitelmaa, että maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen valintoja. Lisäksi hankkeiden tulee päättyä viimeistään jo elokuussa 2023.

Hakijat ovat onnistuneesti esittäneet nopeita toimia pandemiasta selviämiseen ja käynnistyvät hankkeet tukevat hyvin myös maakunnan yhteisiä kehittämistavoitteita.

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Hämeen liitto

Hankkeissa tehtävillä toimilla edistetään muun muassa kiertotalouden pitkäjänteistä kehittämistä, digitaalisia taitoja, robotiikkaa, matkailun kehittämistä ja ekosysteemityötä sekä hankintaosaamista kestävän kehityksen näkökulmasta. Kaikki toimet luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden toimenpiteitä toteutetaan jokaisessa seutukunnassa ja yhteisesti koko maakunnassa.

Hämeen maakuntahallitus kuuli yhteenvedon Hämeen yhteistyöryhmän päätöksistä REACT-EU-EAKR -hankkeiden osalta ja teki päätökset rahoituksen kohdentamisesta.

Lisätietoja: Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, p. 050 575 2193

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 16.8.2021.