Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 5.10.2020

Hämeen liiton johdolla laadittu selviytymissuunnitelma kokoaa alueelliset toimet koronakriisin jälkihoidon ja jälleenrakennuksen osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta laaditun suunnitelman avulla tunnistetaan Kanta-Hämeen alueen kannalta keskeiset toimet ja vahvistetaan alueellista muutosjoustavuutta.

Suunnitelma sisältää sekä nopean palautumisen toimenpiteet, että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Keskeiset toimet on muotoiltu Hämeen liiton rahoittamassa ja maakunnan elinkeinotoimijoiden toteuttamassa korona-exit -projektissa.

Laadittu suunnitelma kattaa vuodet 2020–2021 ja pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelmaan kytkeytyy merkittävä EU- sekä kansallinen rahoitus. Maakuntahallituksen hyväksymän selviytymissuunnitelman luonnos on jätetty työ- ja elinkeinoministeriöön 30.9.2020.

Maakunnan elinkeinokehittäjien kärkijoukko on koonnut oivan toimenpidekokonaisuuden, jota on hyvä lähteä toteuttamaan kansallisilla ja EU-elpymisvälineillä. Kaikki tekeminen kytkeytyy Kanta-Hämeen Vihreän kasvun ohjelmaan.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Lisätietoja: Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, p. 050 506 0697

Kanta-Hämeen ja Länsi-Suomen liikennesuunnitelmat liikahtivat eteenpäin

Kanta-Hämeen oman liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyi keväällä 2020. Työ on nyt valmistunut lausuntovaiheeseen ja koko suunnitelma valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Suunnitelmaa on laadittu samanaikaisesti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) ja Länsi-Suomen maakuntien yhteisen liikennestrategiatyön kanssa. Suunnitelmaluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle maakunnan kuntiin ja eri sidosryhmille. Lausunnot pyydetään lokakuun loppuun mennessä.

Työssä on tunnistettu liikennejärjestelmän kehityshaasteet ja asetettu kunnianhimoiset tavoitteet mm. hiilineutraalin liikenteen osalta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitelman seurannan koordinoinnista tulee vastaamaan maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä.

Juuso Helander, liikennesasiantuntija, Hämeen liitto

Maakuntien liikennestrategista yhteistyötä

Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategialuonnos on valmistunut. Strategian avulla tunnistetaan ja linjataan maakunnille yhteisiä tarpeita ja sen tarkoituksena on täydentää maakunnallisia sekä valtakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Toisaalta yhteinen, ylimaakunnallinen liikennestrategia tulkitsee kansalliset valinnat ja painotukset maakuntien olosuhteisiin.

Strategiassa tunnistetaan myös kuuden Länsi-Suomen maakunnan yhteiset linjaukset, joita halutaan edistää maakuntatasolla. Valmisteluun ovat osallistuneet Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakuntien liitot.

Viesteinä valtakunnalliseen päätöksentekoon strategiassa korostuvat muun muassa vientikuljetusten toimivuuden turvaaminen, tieverkon kunnosta huolehtiminen, raideliikenteen ja rataverkon kunto ja välityskyky sekä matkaketjujen toimivuus kotiovelta lähtien.

Heikki Pusa, johtava asiantuntija, Hämeen liitto

Maakuntien tämän kaltainen yhteistyö on uutta, mutta työ on strategiatyötä ohjaavan työryhmän puheenjohtajan, Heikki Pusan mukaan sujunut hyvässä yhteishengessä.

Luonnos Länsi-Suomen maakuntien yhteiseksi liikennestrategiaksi sekä Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnos ovat luettavissa Hämeen liiton verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Heikki Pusa, johtava asiantuntija, p. 050 048 3642
Juuso Helander, liikenneasiantuntija, p. 046 922 6643

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.11.2020. Maakuntavaltuuston kokous järjestetään 23.11.2020.