Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset

Kaavoitus- ja rakentamislain valmistelu tulisi keskeyttää

Hämeen maakuntahallitus käsitteli kaavoitus- ja rakentamislain luonnosta kokouksessaan ja vaatii lausunnossaan ympäristöministeriölle, että lain valmistelu tulisi keskeyttää.

Maakuntahallitus katsoi, että lakiesitys heikentäisi maakuntakaavaa ja mahdollisuutta yhteensovittavaan suunnitteluun, mikäli maakuntakaavan oikeusvaikutteisuutta rajattaisiin koskemaan vain rajallista joukkoa maankäyttökysymyksiä.

Uusi laki korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain.

Lisätietoja: Hämeen liitto, Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, p. 050 572 0945   ja Heidi Koponen, aluesuunnittelupäällikkö, p. 044 555 234

Suomen kasvukäytävä -hankkeessa rakennetaan uudenlaista verkostojohtamisen toimintamallia

Suomen kasvukäytävä tähtää eurooppalaisesti arvostetuksi ja merkittäväksi kasvuvyöhykkeeksi, joka luo ja heijastelee elinvoimaa koko Suomeen. Hämeen maakuntahallitus myönsi Suomen kasvukäytävä – kansainvälisesti vetovoimainen ja resurssiviisas innovaatio- ja kokeilualusta -hankkeelle 440 000 euroa alueiden kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti aiemmin tänä vuonna AKKE-määrärahojen maksamisesta aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden hankkeisiin. Hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii verkostoa tai vyöhykettä hallinnoivan tahon maakunnan liitto.

Suomen kasvukäytävä on kuudentoista eri suuruisen kunnan ja kolmen maakuntaliiton pääradan varren aluekehittämisen verkosto. Mukana on myös joukko muita keskeisiä toimijoita, kuten kauppakamareita sekä yrittäjäjärjestöjä, joista kaikki osapuolet ovat vahvasti sitoutuneita yhteistyöhön ja sen edelleen kehittämiseen.

Yksi kasvukäytävän keskeisistä tehtävistä on päärataan ja liikennejärjestelmään liittyvä kehittäminen ja edunvalvonta. Isäntäorganisaationa toimii Hämeenlinnan kaupunki ja kasvukäytävän johtaja sijoittuu Hämeenlinnan organisaatioon.

Toimintaa ohjaa monipuolinen ja aktiivinen ohjausryhmä. Kasvukäytävätoimijoiden omat organisaatiot ja erityisesti Hämeenlinna isäntäorganisaation ominaisuudessa tukevat kasvukäytävän johtajan operatiivista työtä.

Hankkeen keskeinen tavoite on rakentaa uudenlainen, innovatiivinen aluekehittämisen verkostojohtamisen toimintamalli tarvittavine (esimerkiksi digitaalisine) yhteistyöalustoineen.

Lisätietoja: Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Hämeen liitto, p. 050 575 2193

Uusi maakunnan yhteistyöryhmä on asetettu rakennerahastokautta 2021–2027 varten

Hämeen maakuntahallitus päätti 15.11.2021 asettaa Kanta-Hämeeseen maakunnan yhteistyöryhmän eli Hämeen yhteistyöryhmän, ja nimesi sen puheenjohtajan. Maakuntahallitus vahvistaa vielä myöhemmin yhteistyöryhmän hyväksymän työjärjestyksen.

Yhteistyöryhmässä on kattavasti edustettuina maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset tahot mm. ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Yhteistyöryhmä voi myös asettaa jaostoja ja kutsua asiantuntijoita.

Yhteistyöryhmä vastaa aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelusta sekä toimeenpanon yhteensovittamisesta. Se toimii myös kumppanuuselimenä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman osalta. Ryhmän valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä hoitaa sihteeristö, joka koostuu alueen maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä tukea myöntävien viranomaisten edustajista.

Yhteistyöryhmän tärkeimmät tehtävät liittyvät maakunnan kehittämiseen

Maakunnan yhteistyöryhmän toiminnasta säädetään laissa (756/2021) ja valtioneuvoston asetuksessa (797/2021) alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta.  

Maakunnan yhteistyöryhmän ehkä näkyvin tehtävä on antaa sitova lausunto sihteeristön esityksen pohjalta alueellisesta hankkeesta, joka on alueen kehittämisen kannalta tai kokonaiskustannusarvioltaan merkittävä ja jolle haetaan tukea Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta.  Näistä yhteistyöryhmän tekemistä sitovista lausunnoista ei ole valitusoikeutta.

Lopullisen rahoituspäätöksen tekijä ei voi myöntää hankkeelle Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tukea, jos yhteistyöryhmä ei ole puoltanut hanketta. Yhteistyöryhmän tekemästä rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta voi poiketa vain, jos tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai kansallista lainsäädäntöä taikka jos hanke ei olisi ohjelmanmukainen. 

Uuden Hämeen yhteistyöryhmän järjestäytymiskokous pidetään 7.12.2021. 

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2021–2025 ovat:

Maakuntaliitto ja sen jäsenkunnat

JäsenVarajäsen
Antti Ahonen, puheenjohtaja, kok.
Hämeenlinna
Marko Ahtiainen, kok.
Janakkala
Timo Heinonen, kok.
Loppi
Mika Penttilä, kok.
Forssa
Kimmo Kautio, ps.
Hämeenlinna
Tiera Laitinen, ps.
Hämeenlinna
Johannes Koskinen, sd.
Hämeenlinna
Reijo Löytynoja, sd.
Janakkala
Miia Nahkuri, sd.
Riihimäki
Kaisa Lepola, sd.
Forssa
Minna Nissilä, kesk.
Tammela
Reetta Räsänen, kesk.
Humppila
Hanna Rokkanen, vas.
Hämeenlinna
Elise Lindroos, vas.
Janakkala
Heidi Selenius, ps.
Riihimäki
Kari Suomalainen, ps.
Riihimäki

Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset

Jäsen Varajäsen
Vesa Jouppila, Hämeen ELY-keskusKari Sartamo, Hämeen ELY-keskus
Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskusValtteri Karhu, Hämeen ELY-keskus
Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskusTimo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus
Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskusJarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus
Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskusMerja Suomalainen, Hämeen ELY-keskus
Päivi Nuutinen, Uudenmaan ELY-keskusHeli Siimes, Uudenmaan ELY-keskus
Merja Ekqvist, Etelä-Suomen AVIVeli-Matti Uski, Etelä-Suomen AVI
Merja Uusi-Laurila, RuokavirastoReijo Martikainen, Ruokavirasto

Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt

Jäsen Varajäsen
Jenni Ruokonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EKJari Lehtonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamariMirja Ojantausta, Hämeen kauppakamari
Marja Heinimäki, Hyvinkään-Riihimäen kauppakamariTuija Hämäläinen, Hyvinkään-Riihimäen kauppakamari
Juha Haukka, Hämeen YrittäjätPauliina Hirviniemi, Hämeen Yrittäjät
Päivi Rönni, MTK Häme ryKari Aikio, MTK Häme ry
Aulis Veteläinen, Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö AKAVA ryKatri Juvonen, Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö AKAVA ry
Timo Katajainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKTatu Tuomela, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Ritva Viitala, Toimihenkilökeskusjärjestö STTKLeena Huotilainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätietoja: Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, Hämeen liitto, p. 050 575 2193

Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 13.12.2021.