Julkaistu

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 19.4.

Kanta-Hämeessä linjataan hyvinvointialueen valmistelusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja hyvinvointialueen perustamiseen varaudutaan kevään aikana Kanta-Hämeessä. Ensimmäisenä sovittavana asiana lakien astuessa voimaan on valmistelun ohjaus ja hallinnon järjestäminen.

Kanta-Hämeen kunnista ja sote-organisaatioista koostuva esivalmisteluryhmä käsitteli ensimmäistä pohjaesitystä väliaikaisesta valmistelutoimielimestä (VATE) viime perjantaina. Voimaanpanolain mukaan näiden osapuolten on sovittava tahosta, joka asettaa toimielimen ja tukee sen toimintaa.

Ryhmä aikoo esittää Hämeen liittoa VATEn asettajaksi ja hallinnollista tukea antavaksi viranomaiseksi. Hämeen liitto toimi aiemman maakunta- ja sote-uudistuksen kotipesänä, joten vastaavanlaisesta vastuusta on liitolle kertynyt hyvää kokemusta.

Esitys viedään keskusteltavaksi kuntiin ja sote-organisaatioihin huhtikuun aikana, jotta asiasta saadaan yksimielisyys vielä ennen kesälomakautta. Jos asiaa ei saada sovittua, valtioneuvosto asettaa VATEn maakunnan puolesta viimeistään kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Hyvinvointialueet on tarkoitus perustaa 1.7.2021. Esivalmisteluryhmän kokoustiedote on luettavissa OmaHäme-verkkosivuilta.

Hämeen maakuntahallitus kuuli kokouksessaan tulevan hyvinvointialueen valmistelutilanteen.

Lisätietoja: Jukka Lindberg, muutosjohtaja, p. 040 595 0631 ja Niina Haake, projektipäällikkö, p. 040 869 6436

Uusi alue- ja rakennepolitiikan ohjelma mahdollistaa laajaa yhteistyötä

Hämeen liitto on ollut tiiviisti mukana EU:n uuden rahoituskauden valmistelussa. Lausuntokierrokselle tullut luonnos Uudistuva Suomi 2021–2027 -alue- ja rakennepolitiikan (ARP) ohjelmasta on Hämeen liiton mukaan kattava ja mahdollistava, mutta täsmennettävääkin löytyy.

Ohjelmaehdotuksen sisältö vastaa hyvin Kanta-Hämeen strategisia tavoitteita ja valmisteilla olevan Vihreän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelman suuntaviivoja.

Hämeen liitto toteaa, että tällainen yhteinen ja monirahastoinen ohjelma mahdollistaa hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen myös maakuntarajat ylittävästi. Hämeen liiton mielestä rakennerahastotoiminnan merkitystä koko Suomen kasvun ja uudistumisen välineenä ei kuitenkaan tunnisteta riittävästi. Itä- ja Pohjois-Suomen erityistarpeet on huomioitu, mutta myös muiden suuralueiden erityispiirteet tulee analysoida tarkemmin. Rakennerahastovarat tulee jakaa tasaisemmin koko maahan.

Lausunnossa todetaan, että ohjelmaehdotus mahdollistaa nykyistä rakennerahasto-ohjelmaa paremmin elinkeinoelämän osallistumisen kehittämiseen. Tämän tulee tapahtua kuitenkin laajassa yhteistyössä, jossa mukana ovat elinkeinoelämän lisäksi julkinen ja kolmas sektori sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot.

Kuntien ja kuntayhtymien rooli aktiivisina aluekehittäjinä, yhteistyöalustojen tarjoajina ja elinvoiman ylläpitäjinä on nostettu ohjelmassa aiempaa paremmin esiin. Etenkin maakunnan yhteistyöryhmän rooli on keskeinen eri rahoitusvälineiden ja strategisten tavoitteiden yhteensovittamisessa.

Hämeen liitto toteaa myös, että ohjelman tulisi edistää sekä kotimaisten että kansainvälisten rahoitusohjelmien yhteensovittamista mikä tarkoittaa esimerkiksi eri rahastoista tuettavia hankepareja ja yhteishankkeita.

REACT-EU-rahoitushakuun tuli 23 hankehakemusta

Käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan saatiin lisätukea REACT-EU-rahoituksesta, jonka tarkoitus on auttaa koronapandemiasta elpymistä nopeilla toimilla.

Rahoitushaku oli auki maaliskuun loppuun saakka. Hakemuksia saatiin yhteensä 23 kpl, joista kuusi oli ylimaakunnallisia. Hämeen liitolla on käytettävissään 1,8 miljoonaa euroa hankkeiden rahoittamiseen.

Hakemukset arvioidaan loppukevään aikana. Hämeen yhteistyöryhmä tekee päätökset rahoitettavista hankkeista kokouksessaan 7.6. ja maakuntahallitus 14.6.2021.

Lisätietoja: Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö, p. 050 575 2193

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 17.5.2021.