Julkaistu

Hämeen maakuntahallitus tiukkana: Kanta- ja Päijät-Hämeeseen on saatava oma elinvoimakeskus

Käynnissä oleva valtion aluehallintouudistus tarkoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja aluehallintovirastojen (AVI) tehtävien uudelleen järjestämistä. Esityksen mukaan uudet elinvoimakeskukset muodostettaisiin nykyisten ELY-keskuspalvelujen pohjalta, mikä tarkoittaisi Kanta- ja Päijät-Hämeelle kuulumista Uudenmaan suuralueeseen. Hämeen maakuntahallitus otti asiaan tiukasti kantaa.

Hämeen maakuntahallituksen ensisijainen tavoite on saada Kanta- ja Päijät-Hämeeseen oma elinvoimakeskus. Maakuntahallitus ei näe ehdotettua Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen yhteistä elinvoimakeskuskokonaisuutta millään tavalla tarkoituksenmukaisena. Tällaisessa ratkaisussa elinvoimakeskuksista muodostuisi kaiken lisäksi kooltaan ja resursseiltaan valtakunnallisesti erittäin epäsuhtaisia.

Maakuntahallitus toteaa, että ehdotetussa mallissa on havaittavissa merkittäviä riskejä riittävien resurssien varmistamiseksi, jotta alueiden yrityksiä ja toimijoita voitaisiin palvella tasapuolisesti.

Mammuttikeskusmallissa huolenaiheena on myös se, että tähdätäänkö sillä tehokkuuteen ja säästöihin etenkin valvonta-, ohjaus- ja lupatoimintojen organisoinnin osalta,

sanoo Hämeen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teppo Turja.

Nykyisten ELY-keskusten osalta Kanta-Häme kuuluu alueellisesti kahden keskuksen toimialueeseen. Kanta- ja Päijät-Hämeen kattava Hämeen ELY-keskus hoitaa elinkeinoelämään ja ympäristöön liittyviä tehtäviä, ja Kanta-Hämeen liikenneasioista vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Hämeen ELY-keskuksen kanssa yhteistyö on ollut toimivaa ja tuloksekasta. Sen sijaan Uudenmaan ELY-keskuksen osalta liikenneasioissa yhteistyö ei ole aina ollut toimivaa,

sanoo Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Ahonen.

Uusien elinvoimakeskusten tehtäviin kuuluu elinkeinotoiminnan kehittämistä, ja liikenneinfrastruktuurin kehittymistä edistävät ja tukevat tehtävät. Molemmat ovat Kanta-Hämeelle olennaisen tärkeitä aiheita.

Maakuntahallitus toteaa, että tulevan elinvoimakeskuksen tulee kytkeytyä vaivattomasti Kanta-Hämeen kunnallisen sektorin elinkeinojen ja liikenteen kehittäjäorganisaatioiden toimintaan. Strategisten valintojen ja painopisteiden on myös oltava samansuuntaiset. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoropuhelu maakunnan liiton ja elinvoimakeskuksen välillä on muodostettava sujuvaksi.

Tiivistämme yhteistyötämme Päijät-Hämeen liiton kanssa, jotta tavoite maakuntiemme yhteisestä elinvoimakeskuksesta toteutuu. Kokemukset yhteisestä Hämeen ELY-keskuksesta ovat olleet myönteisiä ja kooltaan ajamamme Hämeen elinvoimakeskus olisi valtakunnallisesti keskitasoa, ei suinkaan pienimmästä päästä,

sanoo Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Johannes Koskinen.

Uudistuksessa perustetaan uusi monialainen valtionhallinnon virasto, johon yhdistetään nykyisistä Valvira, aluehallintovirastot ja ELY-keskusten Y-vastuualueen tehtäviä. Muutoksessa huomioidaan myös käynnissä oleva TE-palveluiden (työ- ja elinkeinopalvelut) uudistus.

Viraston pääasiallinen ohjausvastuu osoitetaan valtiovarainministeriölle ja sillä tulee olemaan valtakunnallinen toimivalta. Alueellinen läsnäolo ja toimintakyky turvataan hyvinvointialueiden yhteistoiminta-alueisiin perustuen, mutta virastolla voi kuitenkin olla tätä laajempi toimipisteverkosto.

Katso maakuntahallituksen kokousasiakirjat tästä linkistä.

Lisätietoja

Antti Ahonen, Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja, puh. 044 535 9400
Teppo Turja, Hämeen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, puh. 0400 791793
Johannes Koskinen, Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja, puh. 050 511 3061