Julkaistu

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi Hämeen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Hämeen maakuntavaltuusto kokoontui Riihimäen Teatterihotellissa 6.5.2024. Kokouksessa valtuusto käsitteli ja hyväksyi muun muassa Hämeen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Ennen varsinaista kokousta maakuntavaltuusto muisti hiljattain edesmenneitä emeritusmaakuntajohtaja Eero Kuosmasta ja maakuntavaltuustossa vaikuttanutta Pentti Nyholmia hiljaisella hetkellä.

Kaupunginjohtaja Jouni Eho toi valtuustolle tervehdyksen, jossa hän kertoi muun muassa siitä miten kaupunki on hyödyntänyt Hämeen liitolta haettavaa rahoitusta eri hankkeissa ja selvityksissä. Asiantuntijapuheenvuorossa puolustusministeriön erityisasiantuntija Niklas Backlund esitteli valtuustolle ajankohtaiskatsauksen EU:n puolustusteollisuudesta ja Natosta.

Tilikauden tulos oli alijäämäinen, mutta liiton talous silti vakaalla pohjalla

Hämeen liiton vuoden 2023 tilikauden tulos oli 25 514,90 euroa alijäämäinen. Tulosta selittää suurelta osin yleinen kustannusten nousu, joka vaikuttaa vääjäämättä myös maakuntaliiton kaltaiseen organisaatioon.

Edellisten tilikausien ylijäämää taseessa on 1 143 626,64 euroa, eli liiton talous organisaation kokoonkin nähden on yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta vakaa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta vuosi oli toiminnan osalta onnistunut

Viime vuosi päättyi varsin epävakaisissa tunnelmissa, kun toimintaympäristöä ovat Euroopassa värittäneet edelleen sodan ja varautumisen kysymykset. Kansallisesti pinnalla ovat olleet erityisen vaikeat talouden taantuman ja julkisen talouden kysymykset.

Korkea korkotaso ja taantuma ovat myös Hämeessä heijastelleet taloudelliseen toiminnallisuuteen negatiivisella tavalla, eikä konkursseiltakaan ei ole maakunnassa voitu välttyä.

Kaikesta ympäröivästä negatiivisesta kehityksestä huolimatta Hämeen liiton keskeisten edunvalvontatoimien ja tavoitteiden näkökulmasta vuosi oli menestyksekäs. Esimerkiksi Luonnonvarakeskus Luken Jokioisten toimipaikan investointien ja toiminnan jatkumiseksi tehtiin toimia, jotka vietiin laajalla yhteistyöllä maaliin. Myös MORE-alueen liittymän rakentamishanke on etenemässä, mistä Hämeen liitossa ollaan erittäin tyytyväisiä.

Rahoitushauissa Hämeen liitto onnistui myös kiitettävästi ja liikenteen osalta saatiin valmisteltua muun muassa Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategian toimenpideohjelma ja vaikutettiin aktiivisesti valtakunnalliseen Liikenne12-ohjelman valmisteluun.

Kehittämisen ja aluesuunnittelun osa-alueella valmisteltiin lisäksi vaihemaakuntakaavaprosessin aloittamista ja valtuusto päättikin syyskokouksessaan 2023 käynnistää Kanta-Hämeen vaihemaakuntakaavatyön. Vaihemaakuntakaava keskittyy erityisesti energiakysymyksiin ja on yksi vuoden 2024 keskeisistä tehtävistä Hämeen liitossa.

Lisätiedot
Marita Lähteenmäki, hallintopäällikkö, p. 040 357 9262

Katso Hämeen maakuntavaltuuston kokousasiakirjat tästä linkistä (siirryt Hämeen liiton TWeb-sivustolle uudella välilehdellä)