Julkaistu

Hämeen maakuntavaltuuston päätökset 15.6.2020

Maakuntavaltuutetut osallistuivat kokoukseen Teamsin välityksellä. Puheenjohtaja Timo Heinonen, maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen ja sihteerinä toiminut Mirva Kandolin olivat yhteisen pöydän ääressä Hämeenlinnassa Kumutalon studiolla, josta lähetys striimattiin Youtubeen. Yleisöllä oli näin mahdollisuus seurata kokouksen live-lähetystä.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvassa vasemmalta: maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen ja Hämeen liiton hallintopäällikkö Mirva Kandolin. Kuva: Reetta Sorjonen, Hämeen liitto

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen kertoi valtuutetuille Hämeen liiton koronakevään laajoista koordinaatiovastuista ja tukitoimista. Työtä on tehty paljon muun muassa kuntien ja sairaanhoitopiirin tukemisessa ja maakunnan kriisijohtamisessa.

Kevään aikana perustettiin muun muassa virtuaalinen hankintatoimisto, jossa mukana olevat toimijat nyt tekevät jo suojavarustehankintojen exit-suunnitelmaa. Vielä kuitenkin kasvatetaan suojavarustevarastoja, mahdolliseen toiseen korona-aaltoon varautuen.

Maakuntahallitus päätti keväällä avata maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitushaun, jolla rahoitetaan sellaisia hankkeita, jotka tukevat elinkeinoelämän pärjäämistä korona-ajassa ja sen jälkeen.

Ensimmäinen tällainen hanke syntyi, kun hämäläiset elinkeinoelämän toimijat Hämeen Yrittäjien johdolla laativat yhteistä exit-strategiaa siihen, millä tavalla koronan aiheuttamasta kriisistä selvitään, ja miten yritykset pääsevät takaisin jaloilleen ja uuden kehittämiseen.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Maakunnassamme on siis meneillään ennennäkemätön yhteistyö elinkeinoelämän toimijoiden kesken. Vakuutan, etten omalla virkaurallani, enkä sitä ennen ole nähnyt vastaavaa.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Toinen ennennäkemätön ratkaisu tehtiin maakuntahallituksen toimesta, kun se päätti keväällä siirtää jäljellä olevat vanhat EAKR-varat Hämeen ELY-keskukselle, jotta niitä voidaan myöntää suoraan yrityksille kehittämiseen ja investointeihin.

Uuden strategian laadinnan yhteydessä esiin noussut Hämeen liiton laaja koordinointivastuu maakunnan eri asioista on konkretisoitunut kevään aikana.

Omistajakunnat toivovat Hämeen liitolta paljon muutakin apua kuin vain lakisääteisten tehtävien hoitamista. Muun muassa sote-maakuntien valmistelu on yksi liiton koordinoimista tehtävistä.

Laadimme lisäksi listaa viime aikojen kehittämisen, yhteyspalvelujen ja edunvalvonnan tehtävistä, jotta omistajakuntamme saavat kattavan tiedon tekemistämme tukitoimista kaikkien seutujen ja maakunnan eteen.

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Hämeen liiton tilinpäätös hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta Hämeen liiton vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos päättyi tappiolle -32 874,95 euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 570,23 euroa. Valtuusto myönsi samalla kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta.

Onnistuimme Oma Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen hallitussa alasajossa vaikeassa tilanteessa, ja tästä saimme kiitosta myös tarkastuslautakunnalta. Emme myöskään korottaneet omistajakuntiemme jäsenmaksuja vuonna 2019.

Mirva Kandolin, hallintopäällikkö, Hämeen liitto

Hämeen maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 30.11.2020.