Suomen päärata, Riihimäki, juna-asema, junaraiteet, junia, rakennuksia, tehdas, ilmakuva

Julkaistu

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät 16 yhteistä talousarvioaloitetta valtion vuoden 2021 talousarvioon

Hämeen vaalipiirin talousarvioaloitteet kohdistuvat erityisesti maakuntien saavutettavuutta parantaviin ja elinkeinoelämän kehittymistä tukeviin väylähankkeisiin sekä alueiden elinvoimaisuudelle pohjaa luoviin hankkeisiin. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on, edelleen, väyläverkoston toimivuus ja kehittäminen vastaamaan paremmin nykytilannetta ja sekä henkilö- että tavaraliikenteen kasvutarpeita.

Kanta-Hämeen osalta korostuu pääradan välityskyvyn parantaminen ja työpaikka-alueiden kasvun tukeminen. Pääradan välityskyvyn parantaminen sen nykyisellä ratalinjalla lisäisi palvelutasoa ja saavutettavuutta koko pääradan varrella, ei vain eteläisen suomen alueella.

Päijät-Hämeen alueelle kohdentuvat aloitteet edistävät hiilineutraalisuuden tavoitteita rakentamisen ja liikkumisen osalta. Olemassa olevaa väyläverkostoa voidaan kehittää sujuvammaksi ja turvallisemmaksi. Kestävän lähimatkailun edistämiseen esitetään hankkeita Lahden urheilukeskuksen kehittämiseen ja Päijänteen matkailuun kansallispuiston alueelle.

Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa Kanta-Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Määrärahan osoittaminen Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3.
 • Määrärahan osoittaminen ohituspaikkojen rakentamiseen Riihimäki-Tampere rataosalla.
 • Määrärahan osoittaminen ratalain mukaisen yleissuunnitelman laatimiseksi Riihimäki-Tampere rataosalla.
 • Määrärahan osoittaminen Kantatien 54 parantamiseksi välillä Tammela – Hollola.
 • Määrärahan osoittaminen pohjavesien suojelutoimenpiteiden tekemiseksi Forssassa valtatiellä 10.
 • Määrärahan osoittaminen valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla.
 • Määrärahan osoittaminen Hämeenlinnan Aulangon luonnonsuojelualueen ajankohtaisiin kunnostustoimenpiteisiin. Määrärahan osoittaminen raakapuun kuormauspaikan rakentamiseksi Janakkalaan.

Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa Päijät-Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Määrärahan osoittaminen kaupunkien hiilineutraalin kiertotalouden kehittämiseen.
 • Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä Mt 172 (Artjärventie) Orimattila, Käkelä–Vehkaojantie.
 • Määrärahan osoittaminen Vt 4 Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie vt 4-mt 140 suunnitteluun ja rakentamiseen.
 • Määrärahan osoittaminen talviurheilun kansainvälisen areenan kehittämiseen.
 • Määrärahan osoittaminen tieliittymä maantiellä 295 Mäntsäläntie.
 • Määrärahan osoittaminen Vt 24 Paimelantien alikulkukäytävän rakentamiseen.
 • Määrärahan osoittaminen eteläisen Päijänteen laivaväylän jatkamiseen Lehmonkärjen vierasvenesatamaan.
 • Määrärahan osoittaminen risteilyaluksille soveltuvien laiturien rakentaminen Päijänteen kansallispuiston nähtävyyskohteille.

Kansanedustajien yhdessä sopiman menettelyn mukaisesti talousarvioaloitteiden ensimmäiset allekirjoittajat on arvottu.