Julkaistu

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät yhteensä 18 yhteistä talousarvioaloitetta valtion vuoden 2022 talousarvioon

Hämeen vaalipiirin talousarvioaloitteet kohdistuvat erityisesti maakuntien saavutettavuutta parantaviin ja elinkeinoelämän kehittymistä tukeviin väylähankkeisiin sekä alueiden elinvoimaisuudelle pohjaa luoviin hankkeisiin. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on sekä henkilö- että tavaraliikenteen tarpeita vastaavan väyläverkoston kehittäminen.  

Kanta-Hämeen osalta korostuu pääradan ja Vt 2:n välityskyvyn parantaminen sekä työpaikka-alueiden ja elinkeinotoiminnan kasvun mahdollistaminen ja tukeminen. Pääradan välityskyvyn parantaminen sen nykyisellä ratalinjalla lisää palvelutasoa ja saavutettavuutta koko pääradan varrella sen sivuhaaroineen.

Päijät-Hämeen alueelle kohdentuvat aloitteet edistävät hiilineutraalisuuden tavoitteita rakentamisen ja liikkumisen osalta. Pääväyläverkolla panoksia halutaan kohdentaa VT12:n, VT4:n ja VT24:n kehittämiseen ja alemmalla tieverkolla sekä kevyen liikenteen väylien avulla voidaan liikennettä kehittää sujuvammaksi ja turvallisemmaksi.

Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa Kanta-Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Määrärahan osoittaminen Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymän ja HCT-palvelualueen suunnitteluun ja toteutuksen ensivaiheisiin valtatiellä 3
 • Määrärahan osoittaminen ratalain mukaisen yleissuunnitelman laatimiseksi Riihimäki-Tampere -rataosalla
 • Määrärahan osoittaminen Kantatien 54 parantamiseksi välillä Tammela – Hollola
 • Määrärahan osoittaminen pohjavesien suojelutoimenpiteiden tekemiseksi Forssassa valtatiellä 10 ja maantiellä 284
 • Määrärahan osoittaminen valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla                    
 • Määrärahan osoittaminen Tammelan Torronsuon kestävän liikkumisen yhteyden rakentamiseksi valtatielle 2 yli- tai alikulkuna
 • Määrärahan osoittaminen raakapuun kuormauspaikan rakentamiseksi pääradan varteen Janakkalaan
 • Määrärahan osoittaminen Aulangon kulttuuriperinnön peruskorjaamiseen
 • Määrärahan osoittaminen Ojajärventien (mt 13659) perusparantamisen vaatiman tiesuunnitelman tekemiseen, peruskorjauksen ja oikaisun tekemiseen Tammelan kunnassa
 • Määrärahan osoittaminen nuorten yrittäjyyskasvatuksen lisäämiseksi ja nuorten yritysten yritysten starttipolku –palvelun kehittämiseen.

Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa Päijät-Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Määrärahan osoittaminen Vt 12 yhteysvälin Lahti – Tampere palvelutasolähtöiseen kehittämisselvitykseen
 • Määrärahan osoittaminen Vt 4 Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie vt 4-mt 140 suunnitteluun ja rakentamiseen  
 •  Määrärahan osoittaminen Lahden seudun hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen laajentamiseksi valtakunnalliseksi toimijaksi
 •  Määrärahan osoittaminen Lahden seudullisen joukkoliikenteen lippujärjestelmän kehittämiseen VR:n ja HSL:n kanssa
 • Määrärahan osoittaminen Vt 24, Paimelantien (mt 14119) ja Ilmotuntien (mt 14122) liittymän porrastaminen ja kevyen liikenteen alikulku
 • Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Mt 2956 (Rantatie) Hollola välillä Pyhäniementie – Messilä 
 • Määrärahan osoittaminen Mt 14086 Sipurantien jkp-tien jatkamiseen Viuhasta Takkulaan
 • Määrärahan osoittaminen tievalaistukseen Mt 167 Renkomäki – Pennala

Kansanedustajien yhdessä sopiman menettelyn mukaisesti talousarvioaloitteiden ensimmäiset allekirjoittajat on arvottu.

Lisätietoja Hämeen vaalipiirin yhteisistä talousarvioaloitteista antavat vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajat:

Tarja Filatov, p. 09 432 3112
Hilkka Kemppi, p. 09 432 3086