reittiohjeet, kyltit, polku, metsä, ilvesreitti, virkistysalue

Julkaistu

Hämeen virkistysalueyhdistyksen kotipesä muuttuu

Virkistysalueyhdistyksen toiminta painottui 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle asti virkistysalueiden hankintaan, reitistöjen kehittämiseen sekä ylläpidon suunnitteluun ja koordinointiin. Luontomatkailun kysyntä on viime vuosina kasvanut suuresti, mikä on lisännyt tarvetta ja kysyntää myös yhdistyksen palveluille.

Luontomatkailu on Kanta-Hämeelle merkittävä vetovoimatekijä, mutta kansallispuistojen ulkopuolelle jäävät alueet ja 250 kilometriä pitkän Ilves-reitistön tunnettuus on edelleen valitettavan heikko. Yhdistyksen toimintaa tuleekin jatkossa voimakkaasti suunnata luontomatkailun edistämiseen viestinnällisin keinoin.

Maakunnan asukkaiden ja matkailijoiden käytössä on runsaasti kuntien yhteisiä ja omia sekä valtion omistuksessa olevia virkistysalueita, joten painetta uusien alueiden hankitaan ei ole. Yhdistyksen hallitus onkin todennut, että nykyhetkessä tarkoituksenmukaisinta on keskittyä pitämään hyvää huolta olemassa olevista alueista, jotta ne ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia niin yksittäisille luontomatkailijoille kuin luontomatkailuyrityksillekin.

Asiamieheksi luontomatkailun ilosanoman välittäjä, retkeilevä viestijä ja somevaikuttaja

Yhdistys on tähän päivään asti sijainnut Hämeen liitossa ja sen asiamiehen tehtäviä on oman työnsä ohessa hoitanut liitossa nimetty henkilö. Myös taloudenhoito ja rahaliikenne on ollut Hämeen liiton tehtävänä. Edellä mainittujen toimien lisäksi yhdistyksellä on merkittävästi omaisuutta, josta tulee huolehtia. Nykytilanteessa tehtävään tarvitaan kokopäivätoiminen henkilö. Palvelutarpeen kasvettua Hämeen liiton henkilöresurssit eivät enää anna myöten.

Virkistysalueyhdistyksen hallitus on alustavasti hahmotellut asiamiehen toimenkuvaa seuraavasti: ”Toimenkuvaan kuuluu mm. yhdistyksen kokousten järjestelyt ja hallinto, Kanta-Hämeen luontokohteiden esittely ja tarinallistaminen sosiaalisen median kanaviin, eli asiamies on retkeilevä viestijä ja somevaikuttaja, joka hallitsee sosiaalisen median työkalut, luontomatkailun ilosanoman levittäjä.”

Asiamies vastaa kunnille, Metsähallitukselle, muille virkistys- ja luontomatkailutoimijoille sekä maanomistajille. Lisäksi tehtävänä on pitää yhdistyksen esitteet, nettisivut, karttapalvelu ja kartat ajan tasalla.

Hämeen virkistysalueyhdistys on hyväksynyt suunnitelmien eteenpäin viemisen 30.5.2022 kokouksessaan.