Julkaistu

Hämeessä hillitään ilmastonmuutosta

Ensimmäinen Kanta-Hämeen maakunnallinen ilmastoseminaari järjestettiin 14.11.2019 Kumutalossa, Hämeenlinnassa. Kuva: Antti Kemppainen Photography

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja luonnonvarojen ylikuluttaminen ovat jokaisen valtion yhteisiä haasteita, ja näiden hidastaminen voi tapahtua ainoastaan yhteistyöllä.

Ilmastoymmärrys ja -tietoisuus ovat hyvässä kasvussa myös Kanta-Hämeessä. Kunnat, asukkaat, yritykset ja kansalaisjärjestöt toimivat koko ajan tehokkaammin yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Maakunnallinen ilmastotoimikunta tukee, ohjaa ja kokoaa yhteen hämäläisiä toimijoita yhteisessä ilmastonmuutoksen hillitsemistyössä ja muutokseen sopeutumisessa

Hämeen liiton maakunta-arkkitehti Heimo Toiviainen

Toimikunnan kokousten ja asioiden valmistelusta vastaa Hämeen liiton ja Hämeen ELY-keskuksen yhteinen työryhmä. Toimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa 2020.

Maakunnallinen resurssiviisaustiekartta keskeisenä tavoitteena

Toimikunnan työ alkaa perehtymisellä ilmastotyön tilannekuvaan, päästötaseisiin ja tähän asti tehtyyn ja tekeillä olevaan ilmastotyöhön, sekä sen tavoitteisiin ja painopisteisiin.

Kanta-Hämeen ilmastotyötä on tarkoitus myös verrata valtakunnallisiin ja muiden maakuntien tavoitteisiin ja työhön.

Toimikunta tulee tiiviisti seuraamaan ja ohjaamaan tänä syksynä käynnistynyttä HAMKin LUO Net GOES International –hanketta ja siihen liittyvää maakunnallisen resurssiviisaustiekartan laadintaa.

Maakunnan tiekartta toteutetaan Sitran mallissa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Nämä ovat:

 • Kansantaloutta kehitetään siten, että hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisut nostetaan Suomessa kilpailukyvyn ja talouden kasvustrategian keskiöön.
 • Siirrytään vähähiiliseen energiaan.
 • Luonnonvaroihin suhtaudutaan niukkuutena.
 • Kansalaisten tekemät valinnat ja arjen päätökset toimivat käyttövoimana muutokselle.

Työssä mukana ovat vahvasti maakunnan kunnat, viranomaiset ja yrittäjät sekä erityisesti valmistavan teollisuuden yritykset.

Lisäksi vuoden 2020 aikana on muun muassa tarkoitus järjestää puu- ja vähähiiliseen rakentamiseen keskittyvä seminaari ympäristöministeriön kanssa.

Hämeen maakunnallisen ilmastotoimikunnan jäsenet

 • Hämeen liitto
 • Hämeen ELY-keskus
 • Uudenmaan ELY-keskus, liikennevastuualue
 • Etelä-Suomen AVI
 • Hämeen kunnat
 • Kanta-Hämeen maakunnallinen nuorisovaltuusto
 • Hämeen kauppakamari
 • Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
 • Hämeen Yrittäjät
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema
 • MTK
 • ProAgria