Julkaistu

Hämeessä kartoitetaan maakunnan matkailun järjestäytymistä

Selvityksen aikana maakunnan kuntajohtajat sekä matkailuyritysten ja –toimijoiden edustajat saavat kertoa näkemyksensä siitä, tulisiko Kanta-Hämeessä olla oma matkailun alueorganisaatio, pitäisikö meidän liittyä johonkin maakunnan ulkopuolella toimivaan organisaatioon, vai olisiko matkailun kehittämiseen olemassa jokin muu vaihtoehto.

Kyselyyn ovat tervetulleita osallistumaan kaikki Kanta-Hämeen alueen toimijat (esim. matkailuyritykset, käyntikohteet, julkisen sektorin edustajat, yhdistykset, oppilaitokset ja muut sidosryhmät). Kysely on avoinna 17.5. asti ja sen voi tilata tästä linkistä.

Haastatteluissa ja kyselyssä selvitetään myös pitäisikö Hämeen virkistysalueyhdistys kytkeä matkailutoimintaan.

Johtopäätöksissä tullaan ottamaan kantaa mahdollisen organisaation päätehtävään, eli keskittyykö se matkailuelinkeinon edistämiseen yleensä, markkinointiin, myyntiin vai kaikkiin näihin asioihin. Selvitys tulee sisältämään selkeät perustelut ja kustannusarviot eri vaihtoehdoista.

Työ valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa ja tulokset esitellään kuntajohtajille kesäkuussa. Tulosten perusteella kunnat päättävät syksyn aikana sitoutumisestaan Kanta-Hämeen yhteiseen matkailuun.

Selvityksen toteuttaa ulkopuolinen ja sitoutumaton konsulttitoimisto Nordic Marketing. Tilaajina ovat Hämeen liitto ja Western Lakeland Kanta-Häme -hanke.