Julkaistu

Hämeessä voidaan kohtalaisen hyvin, sote-palveluissa silti kehittämisen varaa

Kanta-Hämeen lääkäripula on maan pienin ja sähköisiä palveluita käytetään maakunnassa melko paljon. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli THL:n raportin mukaan kolmanneksi vähiten koko maassa. Suuret käyttäjä- ja käyntimäärät ovat sen sijaan pidentäneet odotusaikoja hammaslääkärille.

Raportin mukaan päihde- ja mielenterveyspalveluja tulee kehittää helpommin saavutettaviksi. Myös perheille tarjottavissa palveluissa on kehitettävää. Lapsia sijoitetaan Hämeessä kodin ulkopuolelle yleisemmin, ja kiireellisiä sijoituksia on enemmän kuin koko maassa. Lastensuojelun avohuollossa uusien asiakkaiden määrä kasvaa.

Lasten palveluihin pyritään löytämään aidosti vaikuttavia ratkaisuja. Myös aikuisten palvelut tulee nähdä osana perheiden tukea

kertoo projektipäällikkö Niina Haake Hämeen liitosta

Työttömien palvelut näyttävät raportin mukaan toimivan, joskin työttömien terveystarkastusten osalta on vielä parannettavaa. Työllisyyskehitys Hämeessä on ollut positiivista.

Pitkäjänteinen kehittämistyö ikääntyneiden osalta näyttää tuottavan tulosta. Toki alueellisia eroja vielä löytyy. Kotihoitoa tulee kehittää jatkossakin, ja kotona asumista tukea entistä vahvemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet ja palvelutarve tulee kasvamaan tulevina vuosina. Palvelurakennetta on kehitettävä järjestelmällisesti ja yhteistyötä tulee tiivistää entisestään

Niina Haake toteaa
Tästä voit katsoa videokoosteen arviointiraportista
Täältä löytyvät muiden alueiden arviointiraportit