mies, hymy, puvuntakki, taustakuva, blogimainos

Julkaistu

Into piukeena-blogi: Laadukas ja vaikuttava kehittämishanke vahvistaa maakunnan elinvoimaa

Hämeen liiton elinvoimablogi

Sebastian Hovi

Hämeen liiton aluekehitysasiantuntija

Me Hämeen liitossa olemme poikkeuksellisen kiitollisessa asemassa, kun saamme jakaa kehittämisrahaa hankkeisiin, joilla vahvistetaan maakuntamme elinvoimaisuutta. Meidän on tunnettava tarkasti maakuntamme piirteet, tilannekuva sekä tulevaisuuden kehitystarpeet, jotta osaamme kohdistaa varoja oikeisiin kohteisiin. Suuri tavoitteemme on saada liikkeelle mahdollisimman paljon laadukkaita hankkeita Kanta-Hämeen kannalta keskeisille teema-aloille. Olemme myös pohtineet paljon, millainen hyvän ja ennen kaikkea vaikuttavan kehittämishankkeen tulisi olla.

Olen viimeisen reilun vuoden aikana saanut toimia rahoittajan yhteyshenkilönä kymmenissä rahoittamissamme hankkeissa. Yleisesti ottaen Kanta-Hämeessä tehdään erinomaista työtä. Maakunnassamme on lukuisia kehittäjätoimijoita, jotka tekevät laadukasta tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio (TKI)-työtä monien meille tärkeiden teemojen parissa. Rahoittamamme hankkeet ovat keskittyneet esimerkiksi ruokasektoriin, kiertotalouteen sekä muotoiluun, vain muutaman mainitakseni. Skaala on siis hyvin laaja, kuten on myös kantahämäläisten toimijoiden osaaminen.

Hanketoiminnan vaikuttavuus on eräänlainen ikuisuuskysymys. Sitä voidaan mitata monin eri keinoin, niin laadullisin kuin määrällisin. Käytössä on myös monia erilaisia indikaattoreita ja mittareita, joilla todennetaan hankkeen suoriutumista sekä tavoitteiden täyttymistä. Hankkeiden vaikuttavuuden todentaminen ei ole kuitenkaan yksiselitteistä. Hankkeiden vaikuttavuus suhteessa toimintaympäristöön konkretisoituu hyvin pitkien aikojen kuluessa. Tästä huolimatta hyvillä ja ennen kaikkea vaikuttavilla kehittämishankkeilla on selvästi tunnistettavia yhteisiä piirteitä.

Hyvä kehittämishanke on mielestäni tarkasti laadittu kokonaisuus, jossa on tunnistettu selkeä kehittämistarve. Tämän lisäksi hyvässä hankkeessa yhdistyy usein elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden kehittämistarpeet ja se on aidosti yrityslähtöinen. Siinä on myös laadukas toteutussuunnitelma, joka sisältää paljon konkreettisia kehittämistoimia. Nämä konkreettiset toimet ovat hankkeen kannalta se asia, jolla saadaan aidosti muutoksia ja vaikuttavuutta aikaiseksi. Hyvä hanke on usein myös ryhmähanke, jossa on osallisena useita toteuttajaorganisaatioita, jotta toteuttajien osaamispohja on tarpeeksi laaja. Joskus on myös tarpeen yhdistää voimat maakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa, jolloin osaamista ja ymmärrystä kasvatetaan yhteisesti laajempien verkostojen avulla. Ylimaakunnalliset verkostot ovat enemmän kuin suositeltavia ja kannustettavia.

Laadukkaille ja vaikuttaville hankkeille on tilausta niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Me Hämeen liitossa haluamme auttaa ja kannustaa hanketoimijoitamme laadukkaaseen hanketyöhön. Olemme tavoitettavissa matalalla kynnyksellä. Kanta-Hämeen kehittäminen on yhteinen asia ja verrattain pienessä maakunnassa toimivan yhteistyön merkitys korostuu.

Kuullaan, nähdään ja kohdataan hankkeiden parissa! 


Into piukeena on Hämeen liiton elinvoimablogi, jossa jaetaan intohimoa asiantuntijuudesta ja kerrotaan Hämeen liiton ja koko Kanta-Hämeen yhteisestä toiminnasta maakunnan elinvoiman rakentamisen ja ekosysteemisen yhteistyön näkökulmista. Kirjoittajina toimivat Hämeen liiton asiantuntijat ja vieraskynäkirjoittajat liiton sidosryhmistä.