Julkaistu

Into piukeena-blogi: Onko Euroopan unionilla ja äänestämisellä kesäkuun eurovaaleissa väliä?

Hämeen liiton elinvoimablogi

Krista Taipale

Häme EU Officen johtaja Brysselissä

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään kesäkuun alussa. Suomessa vaalipäivä on sunnuntaina 9. kesäkuuta, jolloin valitaan 15 suomalaisjäsentä tulevaan Euroopan parlamenttiin. 

Joku saattaa kuitenkin pohtia mielessään sitä, että kannattaako eurovaaleissa äänestää. Voiko äänestämällä vaikuttaa usein varsin kaukaisilta tuntuviin Brysselissä päätettäviin EU-asioihin? Minkälaiset vaikuttamismahdollisuudet viidellätoista suomalaisella mepillä on yhteensä 720 europarlamentaarikon joukossa? Saattaapa sellainenkin asia mietityttää, että mitä hyötyä Euroopan unionista on ylipäänsä. 

Kyllä, kyllä ja kyllä! Euroopan unionilla ja äänestämisellä eurovaaleissa on väliä! Ja jokainen näissä vaaleissa annettu ääni on tärkeä.

Perusperiaatteena Euroopan unionissa on se, että unionin tasolla päätetään vain niistä asioista, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne edellyttävät unionintasoista päätöksentekoa.  Samalla on kuitenkin tärkeää huomata, että EU-tasolla päätettävät asiat ovat usein lähempänä – ja vaikuttavat myös arkeemme – enemmän kuin arvaammekaan.

Tästä muutamia esimerkkejä: Noin puolet kuntien ja kaupunkien toimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä on peräisin EU:sta. On arvioitu, että yritysten toimintaan vaikuttavasta lainsäädännöstä unionista on lähtöisin kokonaan tai osittain jopa yli 80%. Me EU:n kansalaiset voimme liikkua, matkustaa, työskennellä ja asua vaivattomasti unionin alueella tai saada vaikkapa vahingon sattuessa välittömän sairaanhoidonhoidon kaikissa EU-maissa. Euroopan unionin päätökset vaikuttavat myös vaikkapa siihen, kuinka vaivatonta on ladata sähköautojen akkuja tai oikeuteen saada korvaus lennon myöhästymisestä tai peruutuksesta.

Onkin hämmentävää, että Euroopan vaalien äänestysprosentti on ollut hyvin alhainen – edellisissä EU-vaaleissa 2019 Suomen äänioikeutetuista vain 42.7 % käytti äänioikeutensa.  Uskon ja toivon, että tällä kertaa äänestysprosentti nousee. Ja saamme myös nuoret vaaliuurnille.

Kesäkuun alussa järjestettäviä eurovaaleja on kuvattu jopa historiallisen tärkeiksi. Valittava uusi Euroopan parlamentti työskentelee geopoliittisesti ja geotaloudellisesti hyvin haastavassa tilanteessa.

Talouskasvua olisi pystyttävä lisäämään tilanteessa, jossa osaajapula ja väestön ikääntyminen luovat kapuloita kasvun rattaisiin. Teknologinen kehitys, kuten tekoäly ja robotiikka, kehittyvät hurjaa vauhtia. EU:n olisi pystyttävä varmistamaan pysyminen muutoksen ja kehityksen aallonharjalla. Ilmastonmuutoskaan ei odota ja EU on myös jäämässä jälkeen kilpailijoistaan – erityisesti Yhdysvalloista ja Kiinasta. Vihreän ja digitaalisen siirtymän rinnalle on noussut väestön ikääntyminen – ns. kolmoissiirtymä. Myös tulevien Yhdysvaltojen presidentinvaalien lopputuloksen heijastevaikutukset voivat olla suuria. Haasteita piisaa!

Euroopan unioni on myös laajentumassa Länsi-Balkanille. Päätettäväksi ovat seuraavina vuosina tulossa myös EU:n tulevan toimintakauden 2028-2034 rahoitus, kuten tulevaisuuden rakennerahastot sekä muut EU:n rahoitusohjelmat.  Myös nämä ovat tärkeitä asioita meille Kanta-Hämeessä.

Euroopan parlamenttivaalien tuloksella on lisäksi suuri vaikutus tulevan Euroopan komission kokoonpanoon ja sen toiminnan painopisteisiin.

Eurovaalien tulos vaikuttaa sekä suoraan että epäsuorasti Euroopan unionin toiminnan painopisteiden priorisointiin ja suuntaan.

EU:n tehtävä rauhan ja vakauden vahvistajana – tällä hetkellä tärkeämpi tehtävä kuin koskaan

Euroopan syntyhistoriaan kuului visio varmistaa rauha ja vakaus toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa.  Sodan kauhujen toistuminen haluttiin estää. Tämä tavoite onkin toteutunut onnistuneesti toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Euroopan integraation myötä. Mutta tällä hetkellä Euroopan maaperällä soditaan jälleen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sodan monet vaikutukset ovat tuntuneet – ja tuntuvat – vahvasti myös Euroopan unionin alueella.

Esimerkiksi energia- ja inflaatiokriisi, Venäjän sanktioiden heijastuminen yritysten liiketoimintaan ja EU:n sisämarkkinoihin, Ukrainasta pakoon joutuneet ihmiset sekä puolustuspolitiikan ja -teollisuuden nouseminen uudeksi EU:n painopistealueeksi   ovat nostaneet Euroopan unionin kautta tehtävän yhteistyön äärimmäisen tärkeäksi. Meillä Kanta-Hämeessä on vahva puolustusalan ekosysteemi, jonka merkitys on tärkeä myös EU:n näkökulmasta.

Mitä tarkoittaa EU taloudellisen kasvun ja vapaan liikkumisen mahdollistajana?

Euroopan yhteismarkkinat ovat luoneet maailman suurimman kauppa-alueen, joka edistää jäsenmaiden taloudellista kasvua ja vaurautta. Yhteistyö ja kaupan esteiden poistaminen ovat avainasemassa EU:n taloudellisen menestyksen varmistamisessa. Myös EU:n kansalaiset voivat liikkua vapaasti jäsenvaltioiden välillä, mikä antaa heille mahdollisuuden työskennellä, opiskella ja asua eri puolilla unionia.

Entäpä EU ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen toimijana?

EU on ottanut johtavan aseman ympäristönsuojelussa ja ilmastonmuutoksessa.  Koko EU:n yhteiset ponnistelut, kuten vihreän kehityksen ohjelma, korostavat EU:n sitoutumista torjumaan ilmastonmuutosta ja suojelemaan luontoa. Maakuntamme vahvuuksia ovat esimerkiksi biotalous, kiertotalous ja kestävä ruuantuotanto – voimme olla näillä  alueilla suunnannäyttäjiä myös kansainvälisesti.  

Miten EU hyödyttää sinua ja minua – yksittäisiä kansalaisiaan?

EU:n kansalaiset voivat matkustaa, työskennellä, opiskella ja asua vapaasti missä tahansa jäsenmaassa ilman rajoituksia. Myös unioninlaajuiset kuluttajansuojalait hyödyttävät kansalaisia ja takaavat oikeudenmukaisen ja turvallisen kohtelun kuluttajille, olipa kyse tuotteiden laadusta tai oikeudesta saada korvausta virheellisistä tuotteista tai palvelusta.  Kuluttajaa suoraan hyödyttäneestä EU-säädöksestä erinomaisena esimerkkinä ovat edulliset puhelut ja datansiirto EU:n alueella

Erasmus+-ohjelman kaltaiset aloitteet mahdollistavat opiskelijoille kansainvälisen koulutuksen ja kokemusten saamisen muista jäsenvaltioista. Eurooppalainen sairaanhoitokortti on jokaiselle lomalaiselle kullanarvoinen, sillä se takaa hätätilanteessa välitöntä hoitoa jokaiselle EU:ssa matkustaville kansalaisilleen. EU:n työoikeuslainsäädäntö tarjoaa työntekijöille suojan, joka takaa kohtuulliset työolot ja oikeudet kaikissa jäsenmaissa. Eurooppalaiset sisämarkkinat luovat uusia työpaikkoja.

Entäpä yritykset?

Monet kantahämäläiset yritykset ovat hyötyneet EU:n sisämarkkinoista omassa liiketoiminnassaan.

EU:n yhteismarkkinat ovat monille yrityksille elintärkeät. Ne tarjoavat yrityksille pääsyn yli 450 miljoonan ihmisen markkinoille ilman tullimuureja tai muita kaupan esteitä. Tämä helpottaa tavattomasti tuotteiden ja palveluiden myyntiä yli rajojen ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Myös yhteinen yrityslainsäädäntö helpottaa yritysten toimintaa koko unionin alueella. Yhtenäisten standardien ja määräysten tavoitteena on vähentää byrokratiaa   ja mahdollistaa tehokkaampi liiketoiminta.

EU tarjoaa lisäksi merkittävää rahoitusta ja tukea yrityksille tutkimukseen, kehitykseen, innovaatioihin ja kestävään kehitykseen. Tämä voi parhaimmillaan auttaa yrityksiä kasvamaan ja kilpailemaan paremmin sekä unionin sisällä että globaalisti.

EU:n kilpailulainsäädännän tehtävä on varmistaa, että markkinat ovat avoimet ja reilut. Se ehkäisee monopolien syntymistä ja edistää tervettä kilpailua, mikä hyödyttää etenkin pienempiä yrityksiä ja kuluttajia. Tosin tällä hetkellä erityisesti valtiotuet eri EU-jäsenmaissa haastavat kilpailun vapautta.

EU on solminut lisäksi lukuisia vapaakauppasopimuksia, jotka helpottavat unionin ulkopuolista kauppaa. Tämä avaa uusia markkinoita ja vähentää kaupan esteitä, mikä on erityisen tärkeää viennistä riippuvaiselle Suomelle ja vientiyrityksille.

Osaajista on huutava pula Kanta-Hämeessäkin. Työvoiman vapaa liikkuvuus EU:ssa antaa yrityksille mahdollisuuden löytää osaavia työntekijöitä koko unionin alueelta ja lähettää työntekijöitään joustavasti työskentelemään eri jäsenmaihin.

Miten EU vaikuttaa maakuntiin, kuntiin ja kaupunkeihin?  Entäpä oppilaitokset ja korkeakoulut?

Myös maakunnat, kuten Kanta-Häme,hyötyvät EU:n aluekehitysrahastoista, jotka tarjoavat rahoitusta monenlaisiin elinvoimaa lisääviin kehittämishankkeisiin. Rahoitusohjelmat tukevat myös maaseutualueiden innovaatioita ja kehitystä, mikä auttaa maakuntia ylläpitämään kilpailukykyään. Myös kestävän ja älykkään liikenneinfran vahvistamista ja liikenteen kehittämistä tuetaan monin eri tavoin EU:n kautta.

Kunnat ja kaupungit voivat osallistua erilaisiin EU:n yhteistyö- ja rahoitusohjelmiin. Tämä  tarjoaa resursseja, kansainvälisyyttä, verkostoja ja mahdollisuuksia, jotka muuten saattaisivat olla niiden ulottumattomissa. EU:n ohjelmilla voidaan edistää ja rahoittaa esimerkiksi, kestäviä liikenneratkaisuja, energiatehokkuutta, kiertotaloutta, digitalisaatiota, matkailun kehittämistä ja sosiaalista osallisuutta.

Lisäksi EU:n ohjelmat, kuten Erasmus+ ja Horisontti Eurooppa, antavat oppilaitoksille ja korkeakouluille mahdollisuuden luoda kansainvälisiä verkostoja, tehdä kansainvälistä tki-yhteistyötä, kehittää koulutusta, edistää opiskelija- ja opettajavaihtoa ja hyödyntää uusia ideoita. Eurooppalaisten korkeakoulujen allianssit ja RUN EU- yhteistyöverkosto, jossa Hämeen ammattikorkeakoulu on erittäin aktiivinen jäsen ja vaikuttaja, on tästä erinomainen esimerkki.

Äänestämällä voi vaikuttaa

Euroopan unionin kaltainen yhteisö ei ole koskaan täysin valmis tai täydellinen. Aina löytyy parannettavaa ja kehitettävää. Myös Euroopan unionista ja sen toiminnasta.

Joskus myös toimintaympäristö voi muuttua nopeasti ja radikaalistikin, kuten viime vuosina olemme joutuneet huomaamaan esimerkiksi koronakriisin ja Ukrainan sodan myöstä.  Tilanne ei todellakaan ole ollut ”Business as usual”.

Euroopan unioni on kuitenkin onnistunut toiminaan myös näissä erittäin hankalissa tilanteissa jopa yllättäväkin hyvin. Euroopan unioni on osoittanut merkityksensä, tärkeytensä ja tarpeellisuutensa myös poikkeustilanteissa. Yhteistyössä on suuri voima!

Voimme äänestämällä vaikuttaa Euroopan unionin toimintaan ja sen tulevaisuuden suuntaan. Ja sitä kautta omaan tulevaisuuteemme.

Yksittäisellä europarlamentaarikolla voi parhaimmillaan olla erittäin suuri vaikutusvalta – kansallista ministeriäkin suurempi.   Kannattaa siis tarkastella eurovaaliehdokkaita ja heidän ajatuksiaan, äänestää ja vaikuttaa – muutoin vaikutusvallan käyttää joku muu.


Into piukeena on Hämeen liiton elinvoimablogi, jossa jaetaan intohimoa asiantuntijuudesta ja kerrotaan Hämeen liiton ja koko Kanta-Hämeen yhteisestä toiminnasta maakunnan elinvoiman rakentamisen ja ekosysteemisen yhteistyön näkökulmista. Kirjoittajina toimivat Hämeen liiton asiantuntijat ja vieraskynäkirjoittajat liiton sidosryhmistä.