Julkaistu

Into piukeena-blogi: Riihimäki on kasvuhakuinen keskipiste teknologialle ja innovaatioille

Hämeen liiton elinvoimablogi

Teemu Seppälä

Riihimäen kaupungin tuore teknologia- ja innovaatiojohtaja

(Kuva: Riihimäen kaupunki)

Riihimäen uutena, viime viikolla aloittaneena, teknologia- ja innovaatiojohtajana näen kaupunkimme kukoistavana kasvukeskuksena erityisesti robotiikan ja puolustusteknologian alalla. Kyseessä on kaksi teknologista aluetta, jotka ovat yhä tärkeämpiä ja merkityksellisempiä tässä äärimmäisen nopeasti muuttuvassa maailmassamme. Häme ei ole irrallisena globaalissa kehityksessä vaan osana sitä. Tämä ei ole uhka, vaan erinomainen mahdollisuus meille kaikille!

Ensinnäkin, robotiikka tarjoaa valtavia mahdollisuuksia monilla aloilla, kuten kuljetuksessa, terveydenhuollossa ja teollisuudessa. Riihimäellä on jo vahva teollinen perusta, ja robotiikan integroiminen tähän ympäristöön voi tehostaa tuotantoa ja parantaa kilpailukykyä. Lisäksi terveydenhuollossa robotiikka voi auttaa parantamaan hoitoprosesseja ja tarjota uusia ratkaisuja potilaiden hoitoon. En puhu tehostamisesta vaan laadullisesta palvelutason parantamisesta. Tätä ei monesti yhdistetä robotiikkaan, mutta näin se tulisi ymmärtää.

Toiseksi, puolustusteknologia on ala, jossa Riihimäellä on jo vahvaa osaamista. Alueen yritykset ovat erikoistuneet puolustusteknologian kehittämiseen ja valmistukseen, ja yhteistyössä voimme edistää innovaatioita ja luoda uusia työpaikkoja. Tämä ei pelkästään hyödytä Riihimäkeä vaan myös koko Hämettä, kun alueen yritykset kasvavat ja houkuttelevat uusia osaajia ja investointeja alueellemme. Kaupungissa toimii useita yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet puolustusteknologian kehittämiseen ja valmistukseen yhdistettynä puolustusvoimien vahvaan edustukseen alueella. Lisäksi Riihimäki ja Häme tarjoaa yrityksille houkuttelevan toimintaympäristön ja mahdollisuuden verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa mukaan lukien vahvat koulutusalan osaajat HAMK, Hyria ja Sykli. Näiden organisaatioiden kanssa yhteistyössä voimme edistää innovaatioita ja luoda uusia työpaikkoja Hämeeseen.

Yhteenvetona voin todeta, että Riihimäellä on paljon lunastamatonta potentiaalia kasvaa teknologian ja innovaatioiden keskuksena, erityisesti robotiikan ja puolustusteknologian alueilla. Kunnianhimoisena uutena teknologia- ja innovaatiojohtajana olen sitoutunut tekemään kaikkeni varmistaakseni, että kaupunki hyödyntää täysimääräisesti näitä mahdollisuuksia ja on edelläkävijä kasvun mahdollistajana. Riihimäki ei ole pelkästään kaupunki historiallisilla juurillaan, vaan myös kaupunki, joka katsoo rohkeasti kohti tulevaisuutta teknologian ja innovaatioiden välissä. Tätä emme voi tehdä yksin, vaan kutsummekin koko Hämettä mukaan talkoisiin, joissa uusi ja uljas tulevaisuuden Häme rakennetaan!

PS. Tämän jutun yhteydessä olen hyödyntänyt ChatGPT:ta, mikä on nopeuttanut luonnostelua mutta myös auttanut minua saamaan uusia ideoita aihealueeseen liittyen sisältäen koko internetin materiaalin. Suosittelen teille muillekin.


Into piukeena on Hämeen liiton elinvoimablogi, jossa jaetaan intohimoa asiantuntijuudesta ja kerrotaan Hämeen liiton ja koko Kanta-Hämeen yhteisestä toiminnasta maakunnan elinvoiman rakentamisen ja ekosysteemisen yhteistyön näkökulmista. Kirjoittajina toimivat Hämeen liiton asiantuntijat ja vieraskynäkirjoittajat liiton sidosryhmistä.