Julkaistu

Jos päärataa ei laiteta kuntoon, Suomi pysähtyy!

Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 17.6.2019 tilannekatsausta päärataan liittyvistä ajankohtaisista ja edunvalvonnallisista asioista. Pääradan välityskyvyn parantamiseksi ja raidekapasiteetin lisäämiseksi tehdään
laajaa yhteistyötä maakunnan liittojen, kuntien, kauppakamareiden, Ely-keskusten ja Väyläviraston kanssa.

Maakuntahallituksen kokouksen aikaan kuuden läntisen Suomen maakunnan maakuntajohtajat jättivät pääradan yleissuunnittelusta tiukan kannanoton maan hallitukselle.

Maakuntajohtajat vaativat pääradan pahimman pullonkaulan Tampere-Helsinki –yhteysvälin yleissuunnitelman laatimisen aloittamista välittömästi, ja tähän tarvittavan määrärahan, n. 8 M€, sisällyttämistä hallituksen ensimmäiseen lisätalousarvioon. Suomen on mahdollista hakea hankkeelle myös EU-rahoitusta, kunhan asiassa edetään nopeasti.

Pääradalle tehtävät investoinnit parantavat yhteyksiä myös muualle Suomeen, aina Lappia myöten. Vaikutukset ovat poikkeuksellisen laajat, sillä lisääntyvä ratakapasiteetti muun muassa mahdollistaa paikallisliikenteen kehittymisen alueilla, missä sitä ei nyt ole.

Maakuntajohtajat korostavat myös, että Suomen pääradan uusi status osana eurooppalaista TEN-T –ydinverkkokäytävää mahdollistaa jatkossa Suomelle EU-rahoitusta pääradan parantamisen kustannuksiin, jo vuonna 2020, ja tähän on valmistauduttava.

Lue maakuntajohtajien kannanotto tästä: Jos päärataa ei laiteta kuntoon, Suomi pysähtyy – Yleissuunnittelu saatava heti käyntiin!

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset ovat 26.8. ja 16.9.2019