Julkaistu

Kansanedustajilta tiukka kannanotto: Pääradan kehittäminen on järkevin raideinvestointi

Nykyinen päärata Helsingistä Tornioon on Suomen ruuhkaisimpia liikenneväyliä sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta. Raidekapasiteetti on aivan äärirajoilla ja tarpeen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina merkittävästi. Etenkin tavaraliikenne tarvitsee ripeästi lisää tilaa raiteille. Tähän tarpeeseen voitaisiin vastata nopeasti nykyisen pääradan kehittämisinvestoinneilla.

Yksi ajankohtaisimmista raidekysymyksistä on saada entistä nopeampi ja tehokkaampi ratayhteys Helsingin ja Tampereen välille. Pääradan kehittämisen rinnalle on väläytelty täysin uutta raidelinjausta, niin kutsuttua ”metsärataa”, joka olisi suora ja nopea raideyhteys Helsingistä Tampereelle ilman välipysäkkejä.

Näistä kahdesta vaihtoehdosta nykyisen pääradan kehittäminen täyttäisi nopean liikkumisen ja raidekapasiteetin kasvattamisen tarpeet nopealla aikavälillä parhaiten – ja huomattavasti pienemmällä hintalapulla.

Ihmisten kannustaminen junien hyödyntämiseen liikkumisvälineenä on tärkeää ja nykyinen päärata monine haaroineen tarjoaa erinomaiset kulkuväylät ympäri Suomea. Jos päärataa ja sen kaipaamia lisäraiteita ei toteuteta pian, on vaarana, että Tampereen ja Helsingin välinen raideliikenne hidastuu entisestään.

Käytettävissä olevat julkisen talouden resurssit tulee nyt sijoittaa viisaasti ja katsoa tulevaisuuden tarpeita pidemmällä aikaikkunalla. Päärata on jo olemassa, joten nyt on järkevintä investoida sen parantamiseen ja uusien raiteiden rakentamiseen tälle olemassa olevalle ratakäytävälle,

toteaa Hämeen vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtaja Tarja Filatov.

Nykyisen pääradan ja pohdinnassa olevan suoran ratalinjan hintaero olisi 1–2 miljardin euron luokkaa. Lisäraiteiden toteutus nykyiselle käytävälle säästäisi rahan lisäksi myös kortilla olevaa aikaa.

Kokonaisuudessa on huomioitava myös aluetalous. Nykyinen päärata palvelee koko eteläistä Suomea ja radan kunnon parantamisella on vaikutuksia alueen talouteen. Helsingin ja Tampereen välinen suora raide palvelisi vain näitä kahta pääteasemakaupunkia, sillä se ohittaisi nykyiset väliasemat.

Raideyhteydet eivät parane nopeasti, päätösten toteutuminen vie aikaa. Nykyinen päärata kuuluu eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkokäytävään ja kaipaa myös sen vuoksi lisärahoitusta pian, jotta radan kehitys voi jatkua ja saavuttaa eurooppalaisen vaatimustason.

Investoinnit nykyiseen päärataan säästävät siis aikaa, julkisen talouden resursseja sekä kunnioittavat paremmin luontoarvoja.

Lisätiedot:
Tarja Filatov, Hämeen vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtaja, p. 050 511 3112

Kantaa ottivat Hämeen vaalipiiristä: Tarja Filatov, Timo Heinonen, Kalle Jokinen, Mika Kari, Hilkka Kemppi, Johannes Koskinen, Aino-Kaisa Pekonen, Sanni Grahn-Laasonen, Lulu Ranne, Päivi Räsänen ja Mirka Soinikoski.

Pirkanmaan vaalipiiristä: Satu Hassi, Pauli Kiuru, Arto Pirttilahti ja Jari Ronkainen.