Julkaistu

Kanta-Häme sai sote-kehittämiseen 1,3 miljoonaa euroa

Rahoitus on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen ja etenkin korona-aikana syntyneiden palveluvajeiden täyttämiseen sekä palvelujen saatavuuden kehittämiseen. Rahoituksen hakijana toimi Hämeen liitto.

Haimme 1,5 miljoonaa euroa ja saimme reilut 1,3 miljoonaa. Tyytyväisiä ollaan. Korona-ajan vaikutuksien minimointiin ja palvelutarjottimen kehittämiseen saimme rahaa kuten haimme. Tuo vähennys mikä näkyy, kohdistuu pilariin 4, jossa meillä oli paljon ICT-kehittämistä. Pystymme jatkamaan tällä hyvin aiemman rakennehankkeen työtä,

kertoo hankepäällikkö Sini Stolt Hämeen liiton sote-hankkeista.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2022 luodaan kokonaiskuva alueen tilanteesta koronan aiheuttaman palveluvajauksen suhteen ja luodaan suunnitelma vuosille 2023–2025. Tavoitteena on saada aikaan kokonaiskuva asiakas- ja potilastarpeista, haavoittuvien asiakkaiden ja asukkaiden määrästä sekä tarpeiden luonteesta ja suunnitella tarvittavat palvelut ja toimenpiteet.

Nyt saatu rahoitus toimii siemenrahana ja laajemman selvityksen pohjana hankerahoitukselle, jota ensi syksynä hakee Kanta-Hämeen hyvinvointialue,

toteaa projektijohtaja Niina Haake hyvinvointialueen valmistelun puolelta.

Rahoituksen saamisen arvioinnissa painotettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisen tasapainoa, monialaisen työn edistämistä, digitaalisten palveluiden kehittämistä sekä hyvien työkäytäntöjen jatkamista.