Julkaistu

Kanta-Hämeen EU-rahoitus yli kaksinkertaistuu tulevalla ohjelmakaudella

Tulevalla ohjelmakaudella rahoitus jakautuu hieman aiempaa tasaisemmin eri maakuntien välillä, mutta Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasuttujen maakuntien rahoitus on edelleen selvästi Etelä- ja Länsi-Suomea korkeampi.

Kanta-Hämeen lisääntyvä rahoitus avaa aivan uusia mahdollisuuksia maakunnan kehittämiseen ja elinvoiman vahvistamiseen. Rahoitusta voivat hyödyntää esimerkiksi pk-yritykset, oppilaitokset, tki-toimijat, kunnat, kehittämisyhtiöt sekä järjestöt. EU-rahoituksen lisäksi hankkeisiin sisältyy valtion rahoitusta ja hanketoteuttajien omaa rahaa.

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto

Ohjelmakauden 2021–2027 -rahoitus tulee kolmesta rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) ja turpeen energiakäytöstä luopumisen haasteita tukevasta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund, JTF), joka ei ole käytössä eteläisen Suomen maakunnissa, kuten Kanta-Hämeessä.

EAKR-rahoituksella kehitetään alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kiertotaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. Ohjelman ESR-toimet tukevat työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Kanta-Hämeessä rahoitusta jakavat Hämeen liitto ja Hämeen ELY-keskus. Ensimmäiset rahoitushaut avataan vuoden 2022 alussa.

Lue lisää TEMin tiedotteesta.