Julkaistu

Kanta-Hämeen luontokohteita saavutettaviksi ja Riihimäen veturitallien kehittämistä – kahdelle hankkeelle rahoitusta

Hämeen maakuntahallitus myönsi kahdelle hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen AKKE-rahoitusta. Hankkeilla toteutetaan Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita sekä tuetaan alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Hämeen virkistysalueyhdistyksen vetämä Löydä luonto – Kanta-Hämeen luontokohteet saavutettaviksi -hanke on koko maakunnan kattava luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön edistämisen hanke. Työssä lähdetään edistämään luontokohteiden ja -reittien sekä luontopalveluiden löydettävyyttä. Hankkeessa varmistetaan kuntien ja luontomatkailutoimijoiden yhteistyö ja verkostoituminen.

Tämän hankkeen avulla tuodaan myös tietoa luontokohteiden digitaalisen näkyvyyden kehittämisestä ja rakennetaan maakunnan matkailupalveluiden kanssa yhteinen alusta, jonka avulla luontokohteet ja -reitit tuodaan yhteen.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.–31.12.2024 ja se sai rahoitusta 58 422 euroa.

Riihimäen veturitallien alueen kehitysvisio ja toiminnallinen konsepti -hankkeessa luodaan edellytyksiä digitaalisen yritystoiminnan, osaajaverkoston ja teknologian keskittymälle. 

Hankkeessa tehtävä kehitystyö nojaa Kanta-Hämeessä olemassa olevaan yritys- ja osaajaverkostoon, korkeakoulujen yksiköiden kehittyvään toimintaan, Riihimäen palvelutarjonnan kehittämiseen ja asemanseudun ominaispiirteisiin. Tavoitteena on kehittää aluetta valtakunnallisesti merkittäväksi teknologia- ja puolustusteollisuuden osaamiskeskittymäksi ja monialaiseksi yritysten ja asiantuntijoiden palveluverkostoksi.

Hankkeen toteuttajana on Riihimäen kaupunki ja se on käynnissä 1.3.2024–28.2.2025 välisen ajan. Hanke sai rahoitusta 56 318 euroa.

Lisätietoja:
Marko Mälly, kehittämispäällikkö, Hämeen liitto, p. 050 575 2193

Katso Hämeen maakuntahallituksen kokousasiakirjat tästä linkistä (siirryt TWeb-sivustolle)