Julkaistu

Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry sai Hämeen liiton kulttuuristipendin

Menneisyyden etsijältä pitää löytyä kiinnostusta erityisesti esihistoriasta, ja hänen täytyy olla valmis liikkumaan mitä erilaisimmissa maastoissa ja säissä.

Historiallisten esineiden ja muinaisjäännösten löytämisessä vaaditaan myös osaamista metallinetsinnässä käytettävistä laitteista, ja mahdollisimman tarkkaa dokumentointia löytöpaikoista.

Kanta-Hämeen menneisyyden etsijöiden johtohahmo, Janakkalan Tervakoskelta kotoisin oleva Reijo Hyvönen kertoo harrastaneensa historiantutkimusta ja historiatietokirjallisuuden lukemista koko aikuisiän. Lisäksi hän harrastaa sukututkimusta.

Metallinetsintäharrastuksen aloitin vuonna 1991, kun näin jossakin lehdessä artikkelin, että Päijät-Hämeessä oli löydetty plooturahoja metallinetsintä käyttäen. Aiemmin harrastuksiini kuului myös urheilu, erityisesti jalkapallo, mutta kyllä tämä metallinetsintä on tällä vuosituhannella muuttunut pääharrastuksekseni.

Reijo Hyvönen muistelee

Metallinetsintää ja muinaisjäännöksiä

Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry perustettiin vuonna 2012. Sen jäsenet ovat harrastaneet metallinetsintää 6-28 vuotta.

Meitä on kuuden saman henkisen, historiasta kiinnostuneen harrastajan porukka. Yhteistä meille on myös luonnossa liikkuminen ja kiinnostus metallinetsintään. Ennen kaikkea meitä yhdistää kotiseuturakkaus Hämeeseen, josta olemme kaikki kotoisin, vaikka yhden jäsenen nykyinen kotipaikka onkin Espoo. Yhteyttä pidämme lähes päivittäin

Reijo Hyvönen kuvailee ryhmän toimintaa

Yhdistys pyrkii jakamaan suurelle yleisölle tietoa Suomen esihistoriasta, muun muassa sosiaalisen median kautta. Ryhmä kartoittaa Suomen alueita, erityisesti muinaisen Hämeen aluetta, metallinetsimillä.

Aarteina etsinnöistä löytyy muinaisesineitä ja ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä.

Pidämme myös tilaisuuksia metallinetsinnästä ja laitteen käytöstä, sekä luennoimme muun muassa kouluille ja erilaisille yhdistyksille Suomen historiasta, löydöksistämme, esihistoriallisista kalmistoista ja kylänpaikoista.

Toiminta on periaatteessa ympärivuotista. Sulan maan aikaan ryhmä suorittaa maastotutkimuksia, ja talven aikana kartoitetaan mahdollisia uusia etsintäkohteita.

Tutkimme vanhoja karttoja, laserkeilausaineistoa, kirjallisuutta ja haastattelemme ihmisiä

Reijo Hyvönen kertoo

Kansainvälistä julkisuutta ja tutkimuksia

Yhdistys on ollut tekemässä harrastuksestaan 8 osaista ohjelmasarjaa Ylelle. Toiminta on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.

Meillä oli hieno tilaisuus päästä mukaan englantilaiseen dokumenttiohjelmaan, jota tehtiin englantilaisen ohjaajan ja Yorkin yliopiston toimesta. Ohjelmat ovat tuoneet meille julkisuutta, työtarjouksia ja yhteistyökuvioita

Reijo Hyvönen iloitsee

Harrastajat ovat osallistuneet myös monien löytämiensä muinaisjäännösten arkeologisiin jatkotutkimuksiin, sekä olleet arkeologien ja museoviraston apuna monissa inventoinneissa.

Pidämme yhteyttä myös muiden maiden harrastajiin, erityisesti pohjoismaiden suuntaan. Olemme käyneet tekemässä tutkimuksia muun muassa Englannissa ja Norjassa.

Ensi vuonna yhdistyksen tavoitteena on saada kutsu suorittamaan tutkimuksia Tanskaan ja Saksaan.

Haaveissa maatutka

Yhdistys ei vielä ole tehnyt päätöstä, miten 2000 euron arvoinen kulttuuristipendi hyödynnetään.

Olemme pitkään haaveilleet maatutkan hankkimisesta. Tämä huomionosoitus antaisi sen hankkimiselle mahdollisen pesämunan

Reijo Hyvönen aprikoi

Laitetta ja sen ominaisuuksia yhdistys voisi hyödyntää harrastuksessaan, ja tarjota palveluna myös muille toimijoille.

Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry:hyn kuuluvat

Reijo Hyvönen, Ossi Kupila, Pekka Kupila, Jussi Nieminen, Mikko Mäkelä, Tomi Virtanen ja kunniajäseneksi kutsuttu filosofian tohtori, arkeologi Anna Wessman Helsingin yliopistosta.

Linkkivinkki

Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry:n toimintaan ja löytöihin voi tutustua Facebookissa: Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry